Fogis-manual förening

Webbadress till denna manual

http://vff.se/fogis/manual-forening

Exempel på användning av Fogis:

Som förening...

  • Uppdatera föreningsuppgifter, kontaktpersoner, anläggningar m.m.
  • Registrera personer med en roll i föreningen samt uppdatera deras uppgifter
  • Hantera elektroniska övergångar
  • Administrera spelarregistret
  • Anmäla lag till tävlingar
  • Anmäla föreningsledare till tränarutbildningar
  • Tilldela inloggningar åt föreningsledare för administrering av laget

Som ledare...

Administrera lagets uppgifter med bl.a matchdatum (ungdomsserierna), administrera spelartrupp och elektronisk domarrapport (spelarförteckning) samt registrera resultat.

Innehåll

1. Logga in i Fogis

2. Startsida

3. Huvudmeny "Arkiv"

4. Huvudmeny "Förening"

5. Skapa användare (ändra behörighet/lösenord)

6. Personer och roller

7. Spelarregistrering

8. Anmälan av lag till tävling / ändra anmälan

9. Kontaktperson / matchställ i spelprogram (översikt av anmälda lag)

10. Spelarförteckning, trupp och personer i laget (elektronisk domarrapport)

11. Ändra matchdatum, anläggning/plan och rapportera resultat

12. Utbildning (anmälan / administration föreningsintern kurs)