Fotbollens gemensamma informationssystem

Prenumerera på Fogisnyheter via feeds (rss)

Fotbollens Gemensamma Informationssystem (FOGIS) är ett system som tagits fram av Svenska Fotbollförbundet i nära samarbete med distrikten.

FOGIS hanterar bland annat:

 • Administration av serie och cupspel
 • Elektronisk domarrapport
 • Domartillsättning
 • Landslagsadministration
 • Licens och spelarövergångar
 • Administration av utbildningar
 • Debitering

I menyn till vänster finns manualer mm och nedan finns nyheter och aktuell information gällande Fogis.

Fogis-release 16 september

(av Heléne Reuterwall 2015-09-15 15:23:08)

En ny release av Fogis kommer att släppas onsdag 16 september mellan kl 10-12.
Följande förbättringar och rättningar är gjorda:

Fogis-release 3 juni

(av Heléne Reuterwall 2015-06-04 08:23:05)

En ny release av FOGIS har sjösatts.

Följande rättningar är gjorda:

1. Efter man hade ändrat datum och tid på en uppskjuten match (via manuell tilldelning) så togs inte status "uppskjuten" bort. Det är rättat nu.

2. Validering av rätt inskrivet telefonnummer på person sker nu, telefonnummer skall antingen börja på ett + eller en nolla, t ex +4686402124 alt 0705352021.

Fogis-release 6 maj

(av Heléne Reuterwall 2015-05-19 08:24:04)
En ny release av FOGIS har sjösatts.
Följande förbättringar är gjorda:

1. Möjlighet att inaktivera/ta bort ärende på sidan Matchdeltagare/ledare med anmälningstext där ärende ännu saknas.

2. Det går ej längre att godkänna match utan halvtidsresultat i Domarklienten och MobilaDomarklienten.

3. Gamla landslagsspelare kan nu redigeras av Förbundsanvändare.

4. Vi har förbättrat felmeddelandet när ett Förbund försöker skapa en ny användare som redan är användare i annat Förbund/Förening.

5. Automatisk avstängning p.g.a varning i sista matchen försvinner ej nu vid övergång.

6. Vid radering av domaruppdrag på en match ligger krockvarning kvar. Felet är rättat samt att vi har lagt till en loggning i historiken så man ser vem som har raderat domaruppdrag.

7. Domarens mobilnummer kommer ej att synas i mailet vid match- och domarändring om offentlighetsflaggan inte är i bockad.

Fogis-release 9 april

(av Claes Sjöberg 2015-04-09 17:35:05)

En ny release av FOGIS har sjösatts idag, torsdag 9 april.
Följande förändringar och förbättringar är gjorda:

Menyn i Föreningsklientens vänsterkant har tagits bort
Vi har senaste veckan haft onormalt långa svarstider i Fogis. Vi har spårat en del av dessa problem till Föreningsklientens meny i vänsterkanten. För att kunna garantera prestanda i Föreningsklienten har vi därför kortsiktigt tagit bort menyn. Vi rekommenderar föreningarna att de i stället finner aktuellt lag genom att ni i använder fliken med lag, där det vanligtvis står Lag (0), som finns i startmenyn.

10 senaste matcher uppdelat på Fotboll och Futsal
Vi har förbättrat funktionaliteten gällande visning av dom 10 senaste matcher och är numera uppdelat på Fotboll och Futsal.

Egenskaper runt visning av domaruppdrag
Det har vart viss förvirring runt de två egenskaperna Antal dagar innan match som domaruppdrag offentliggörs för domare och Antal dagar innan match som domaruppdrag offentliggörs för föreningar och allmänhet.

Dessa fungerar nu som följande:

 • Antal dagar innan match som domaruppdrag offentliggörs för domare styr när tillsatta domare visas i domarklienten. Om detta värde är satt till 0 visas domaren så fort denne är tillsatt.
 • Antal dagar innan match som domaruppdrag offentliggörs för föreningar och allmänhet styr när domarna visas för allmänhet och föreningar, dvs på hemsidor och föreningsklient. Om detta värde är satt till 0 visas de tillsatta domarna så fort tillsättningen gjorts - även i domarklienten, oavsett värde för Antal dagar innan match som domaruppdrag offentliggörs för domare.

Övriga förbättringar

 1. Vid mass-utskick av mail följer samtliga användare (domarna) med även om offentlighets-flaggan inte är i bockad.
 2. Det har varit möjligt att göra övergång Från- och Till samma Förening, det har vi spärrat nu.
 3. Det ska vara möjligt att söka fram sjusiffriga domarnr via manuell domartillsättning

Inbjudan till Fogisutbildning

VFF inbjuder till Fogisutbildning på två platser under mars.
26/3 VFFs kansli, Ånghammargatan 4, Västerås
31/3 Best Western Hotel Scheele, Köping

10 platser per tillfälle finns kvar. Din förening kan anmäla fler fogis-användare tills platserna tar slut. Kontakta oss snarast på kansli@vff.se

Visa fler nyheter
Visa alla nyheter