Så spelar vi fotboll i Västmanland

Svensk fotboll har tagit ett stort steg på vägen för nationella spelformer. 2018 prövade vi i Västmanland mycket av detta. Denna säsong 2019 kommer dessa att gälla i hela landet

I arbetet med nya spelformer har den övergripande tanken varit att bland annat tydliggöra matchens betydelse, planens yta i kombination med antalet spelare. Om barnen får möjlighet att röra bollen ofta och ta många beslut har det en positiv påverkan på deras utveckling av fotbollens färdigheter och deras spelförståelse. Allt detta sammantaget ger en långsiktig utveckling av spelare och framför allt så kommer detta skapa en större passion för fotboll och ett livslångt intresse.

Så många som möjligt – Så länge som möjligt – I så bra lärandemiljöer som möjligt, är det vi och SvFF har som mål.

Mer information om de nya spelformerna finner ni på http://fogis.se/barn-ungdom/nya-nationella-spelformer/