Fotbollens Dag 2015-08-22

Resultat och övrig informatiom finns på cupsidan för Fotbollens Dag...

Åldersklasserna 13 och 14 år spelar 9 mot 9.

Tävlingsform

Fotbollens Dag spelas på nio arenor i Västerås och arrangeras i rena åldersklasser 7 till 14 år för både flickor och pojkar. Tävlingen avgörs i kombinerad serie- och cupform i ålderklasserna 10-14 år där lagen indelas i grupper där alla möter alla. Gruppsegrarna och i vissa klasser även bästa 2:or möter varandra i cupform där en segrare koras inom varje åldersklass. I de yngsta klasserna 7-9 år räknar man inga resultat eller tabeller.

Åldersklasser

Spelform 9 mot 9, åldersklasser 13 och 14 år, speltid 2 x 15 minuter
Spelform 7 mot 7, åldersklasser 9, 10, 11 och 12 år, speltid 2 x 10 minuter
Spelform 5 mot 5, åldersklasser 7 och 8 år, speltid 2 x 10 minuter

Anmälan i Fogis senast 10 juni

Anmälan av lag och kontaktperson sker i Fogis till respektive klass för Flickor 7-14 år och Pojkar 7-14 år. Föreningen utser behörig föreningsadministratör för anmälan.

Se manual för att logga in i Fogis http://vff.se/fogis/manual-forening/logga-in/

Se manual för laganmälan http://vff.se/fogis/manual-forening/anmalan-av-lag/

Anmälningsavgift: 375 kr per lag faktureras föreningen.

Läs mer i inbjudan...