Spelarförteckningar ska användas enligt SvFFs Tävlingsbestämmelser

Spelarförteckningar ska finnas som underlag vid tävlingsärenden (anmälningar från föreningar), bestraffningsärenden (anmälningar från domare), ev försäkringsärenden (frågor från Folksam), ev. frågor gällande ekonomiska ersättningar (Föreningsbyrån) samt övriga frågor rörande spelarnas ålder och föreningstillhörighet mm.

Under några år som lagen ansvarat för att bevara dessa i föreningen har vi upptäckt att det slarvas med att använda dessa vid match.
Detta innebär att vi inte får in dem när vi begär in dem av ovanstående anledningar, därför ska de skickas in efter varje match.
Det är ok att samla ihop några matcher och skickar in dem en gång i veckan.

Förtydligande gällande spelarnas ålder och ev saknade spelarförteckningar vid match
Domare, motståndare eller föräldrar har inte rätt att diskutera motståndarspelares ålder och dispenser vid match. Om ev. obehöriga spelare deltar ska detta efter matchen anmälas till VFF UK som får utreda saken genom att kontrollera spelarförteckningar. Spelarförteckningar ska självklart användas av alla lag men om ett lag av någon anledning inte har spelarförteckning så är detta inte domarens eller motståndarens sak att utreda. Resp. lag ansvarar endast för sina egna spelarförteckningar och ansvarar för att domaren skriver under för att godkänna resultatet. Ledaren ska skriva under för att godkänna spelarnas behörighet.

I dokumenten "Så spelar vi fotboll " finns följande text… med hänvisning till Tävlingsbestämmelserna (TB)

Spelarförteckning ska användas vid matcher spel 7 mot 7, 9 mot 9 och 11 mot 11. Efter varje match med föreningsdomare skickar resp. lag in sin spelarförteckning till spelarforteckning@vff.se eller med post .
Via e-post ska matchnummer anges i ämnesraden (läs mer i TB).

I TB står följande text…

Spelarförteckning (domarrapport)
Vid spel 5 mot 5 för 7-8-åringar krävs ej spelarförteckningar.
Spelarförteckning ska användas vid samtliga matcher i futsal och fotboll spel 7 mot 7, 9 mot 9 och 11 mot 11.
Spelarförteckningar används som underlag vid hantering av exempelvis bestraffnings- eller försäkringsärenden.
Spelarnas namn och fullständiga personnummer (10 siffror) ska alltid uppges förutom vid spel 7 mot 7 utan tabell, då krävs endast födelsedatum (6 siffror).

Elektronisk spelarförteckning (elektronisk domarrapport)
Elektronisk spelarförteckning via FOGIS ska användas i samtliga tävlingar med tabell och slutsegrare.
I övriga serier rekommenderas att använda möjligheten.
Läs mer i Fogis-manualen på http://vff.se/fogis

Annan spelarförteckning (domarrapport)
I tävling där elektronisk spelarförteckning ej tillämpas ska särskilt avsedd blankett användas och finns att hämta på http://vff.se/tavlingsfragor.

Före match
Spelarförteckningen ska vara undertecknad av för laget ansvarig person och överlämnas till domaren i god tid före matchen.

Efter match i tävling med domare tillsatt av distrikt
Domaren ansvarar för att rapportera resultat och händelser i FOGIS.

Efter match i tävling med domare tillsatt av förening
Ledare i resp. lag ansvarar för att domaren fyller i resultatet samt godkänner detta med sin namnunderskrift på spelarföreteckningen.
En kopia av spelarförteckningen ska efter varje match skickas in till VFF på spelarforteckning@vff.se (OBS! matchnummer ska anges i ämnesraden) alternativt med vanlig postgång vid behov (OBS! endast kopia ska skickas). Originalet sparas efter eget behov. VFF sparar inkomna spelarförteckningar i 30 månader.

Kontroll eller begäran av spelarförteckningar
Om spelarförteckning saknas vid kontroll eller begäran debiteras föreningen en straffavgift enligt föreskriven kostnad.
Se Ekonomi – Övriga avgifter. Kontroll av spelarförteckning kan även ske under match.

Ekonomi, övriga avgifter
Spelarförteckning saknas vid begäran från VFF, 1 000 kr.