OBS! INSTÄLLT Höstmöte barn och ungdom "Så spelar vi fotboll" 29/9

Tyvärr har vi inte nåt ut tillräckligt till våra föreningar/ledare och pga få anmälningar har vi valt att ställa in mötet ikväll.

Vi får ta nya tag och återkomma med inbjudan till ett vårmöte.

Inkommer det några motioner (senast 1/10) så kommer dessa upp på Representationsmötet 15/12.

"Så spelar vi fotboll" är nya dokument from. 2016 som beskriver barn- och ungdomsfotboll i Västmanland. Dessa revideras årligen gemensamt av Västmanlands Fotbollförbunds Ungdomskommitté och ungdomsföreningarna som kallas till ett möte i slutet av september.

Mötet diskuterar gällande regler och tävlingsformer samt beslutar om ev. förändringar. Större förändringar kräver en motion till representantskapet i december.
Motioner lämnas in till VFFs styrelse senast 1 oktober.