Fotbollens Dag utan slutsegrare blev en succé

Fotbollens Dag är en endagsturnering i augusti för flickor och pojkar 7-14 år och en manifestation för fotbollen som för 47:e året arrangerades av Västmanlands Fotbollförbund (VFF), tillsammans med ett antal föreningar.

Två nyheter 2016 var att lag och spelare med funktionsnedsättning deltog samt att inga segrare korades i åldersklasser tom. 12 år.

Lag med funktionsnedsättning deltog

För första gången deltog lag med funktionsnedsättning och deras medverkan blev verkligen uppskattad av lagens spelare och ledare, även arrangörerna och publiken uttryckte sin uppskattning och nämner ordet succé! De yngsta spelade 5 mot 5 på Skälby IP och de äldre spelade både 5 mot 5 och 7 mot 7 på Apalby IP. Inför 2017 hoppas vi kunna utöka samarbetet med bla Romfartuna GIF United och göra FD ännu bättre.

Spel utan slutsegrare tom. 12 år

På Svenska Fotbollförbundets representantskap hösten 2015 beslutades att inte tillåta serietabeller eller att kora segrare i cuper i åldersklasser tom. 12 år, att gälla from. 2017.

Som ett led i detta valde VFF redan 2016 att inte kora segrare tom. 12 år i Fotbollens Dag.
I stället för ett traditionellt gruppspel med ex. fyra lag där alla möter alla, dvs tre matcher per lag samt ett slutspel där endast de bästa lagen gick vidare, lottades en annan form av gruppmatcher där ex. en grupp på åtta lag spelade fyra matcher var.

En fördel med detta är att det inte går att räkna fram en tabell där alla möter alla. Detta innebar också att samtliga lag fick spela lika många matcher under dagen, dagarna blir ungefär lika långa för alla lag.

Det finns flera fördelar med att inte ha ett cupspel, i år valde vi att lägga in en extra match för alla lag. På vissa arenor kunde dagarna bli lite kortare utan slutspel men det löstes genom att disponera färre planer samtidigt, vilket också innebar ett mindre behov av funktionärer. På sikt kan man ev. utöka speltiden som i FD endast är 2 x 10 tom. 12 år.

På det årliga utvärderingsmötet med arbetsgruppen för Fotbollens Dag var samtliga arrangörsföreningar överens om att det blev en succé att inte ha slutspel. Fler matcher för alla lag innebar en jämn tillströmning av spelare, ledare och publik under hela dagen, från morgon till sen eftermiddag. Man upplevde också mycket mer glädje istället för den tävlingshets som kan förekomma när resultatet blir viktigare än att barnen har kul, dessutom förekom betydligt färre protester och diskussioner gällande domslut.

Nedan uppdaterat kl. 20:29

Glädjande nog ökade totalt antal anmälda från 378 lag 2015 till 386 lag 2016 trots att slutsegrare inte korades tom 12 år. Flickor 10-12 år ökade med 8 lag medan pojkar 10-12 år minskade med 19 lag.

Klass 2016 2015
Flickor 7 Födda 09 = 16 lag Födda 08 = 13 lag
Flickor 8 Födda 08 = 16 Födda 07 = 21
Flickor 9 Födda 07 = 18 Födda 06 = 16
Flickor 10 Födda 06 = 20 Födda 05 = 20
Flickor 11 Födda 05 = 20 Födda 04 = 16
Flickor 12 Födda 04 = 16 Födda 03 = 12
Flickor 13 Födda 03 = 9 Födda 02 = 7
Flickor 14 Födda 02 = 7 Födda 01 = 5

Pojkar 7 Födda 09 = 32 lag Födda 08 = 34 lag
Pojkar 8 Födda 08 = 38 Födda 07 = 41
Pojkar 9 Födda 07 = 44 Födda 06 = 46
Pojkar 10 Födda 06 = 35 Födda 05 = 42
Pojkar 11 Födda 05 = 34 Födda 04 = 36
Pojkar 12 Födda 04 = 30 Födda 03 = 40
Pojkar 13 Födda 03 = 24 Födda 02 = 20
Pojkar 14 Födda 02 = 14 Födda 01 = 8

Lag med funktionsnedsättning  9 lag -

Arbetsgruppen Fotbollens Dag
genom Stefan Andersson