Förtydligande gällande undantag från förbud att utse slutsegrare i turneringar (justerat 2016-08-26)

Svenska Fotbollförbundet vill – för att undanröja ev. missförstånd - förtydliga att följande gäller när en cuptävling, till följd av särskilda skäl, kan få dispens och därmed ges rätt att kora segrare i åldersklasser upp t.o.m. 12 år.

Det finns två olika situationer som enligt Förbundsstyrelsen utgör särskilda skäl i klassen 12 år.

Antingen
1. Ett större internationellt deltagande
eller
2. En cup präglas av fair play enligt fastställda krav

I åldersklasser 11 år och yngre är inte skälet om ett större internationellt deltagande tillämpligt för att erhålla dispens. Utgångspunkten för åldersklasser 11 år och yngre är att dispens inte medges (d.v.s. dispens medges endast under extraordinära omständigheter).

Se förtydligade anvisningar från Förbundsstyrelsen. De två olika situationerna enligt ovan definieras mer i detalj i anvisningarna.

Eventuella frågor kring det ovan beskrivna besvaras med fördel av SvFF:s tävlingschef Lars Helmersson, telefon 08-7350918 eller lars.helmersson@svenskfotboll.se.