Tidigare nyheter om fotboll för barn och ungdom

2016-06-21: Lottning av hösten seriespel samt poolspel klart senast vecka 27

Senast 26/6 tar vi emot önskemål om förändringar inför hösten. Därefter sker omlottningar av seriespelet samt indelning av poolspelet vecka 35 och 37.

2016-06-17: Anmäl önskemål om ändring inför höstens pool- och seriespel senast 27/6

Vid önskemål att byta av serie eller nivå, avanmälan av lag, anmälan av nya lag eller annat önskemål inför hösten vänligen använd avsett formulär senast 26/6.
Lag som är anmälda till vårens pool- och seriespel behöver inte anmälas om. Endast önskan om förändringar ska anmälas. Se formulär.

2016-06-09: Poolspel höst spelas vecka 35 och 37

Då Fotbollens Dag spelas 20/8 vecka 33 har VFF UK beslutat att poolspelet endast genomförs vecka 35 och 37. Vecka 25 när vårens poolspel är färdigspelat, kommer vi att kunna ta emot önskemål från föreningarna om ev. förändringar gällande deltagande i hösten poolspel. Mer information om detta kommer vecka 25.

2016-05-27: Resultat i serier utan tabeller t.o.m. 12 år visas igen

Vi för en dialog med laget.se gällande tabeller och visar nu resultaten igen. Förra veckan fick vi kännedom om att resultaten i serier utan tabeller med automatik genererar tabeller på laget.se, med anledning av detta valdes att tillfälligt inte visa resultat i dessa serier.

2016-05-20: Poolspel vecka 24

Till: poolspelets värdföreningar och deltagande lag vecka 24

Välkommen till poolspelet 2016!
Här kommer information om poolspelet vecka 24 (info om hösten v.27)
VFF har gett förslag på några nya värdföreningar pga att vi fått återbud.
VFF har enligt nedan skapat gruppindelningar och spelordningar för resp. värdskap.
Vänligen kontrollera era uppdrag som värdförening samt era deltagande lag och meddela undertecknad omgående om vi missat något.
Värdföreningen ansvarar för att bjuda in deltagande lag samt ordna planer och domare!
Meddela gärna i inbjudan om ni har kioskverksamhet på plats!

OBS! VFF emotser en bekräftelse från resp. värdförening med information om speldatum, anläggning och planer så snart som möjligt. Ni som redan bekräftat datum finner detta i spelprogrammet. Bekräfta till steff@vff.se. Tack på förhand!

VFF har skapat matcher och spelordningar i Fogis som visas på VFFs hemsida enligt länkarna nedanför. Vi föreslår att om möjligt börja första matcherna kl. 10.00.
Matcherna spelas på två planer samtidigt.
Matchtiden är 2 x 15 så tidsåtgång blir ca 3-4 timmar beroende på pauser och antalet matcher.
Aktuella speldatum vecka 24:
Lördag 18 juni eller söndag 19 juni.

Kom ihåg att spel 5 mot 5 ska vara en lek och på barnens villkor.
Vänligen läs mer i bifogade nya dokumentet "Så spelar vi fotboll 5 mot 5 i Västmanland".
.
Lycka till!

Poolspel och värdföreningar

Flickor 8 år

Flickor 7 år

Pojkar 8 år

Pojkar 7 år

2016-05-12: Poolspel vecka 22

Till: poolspelets värdföreningar och deltagande lag vecka 22

Välkommen till poolspelet 2016!
Här kommer information om poolspelet vecka 22 (mer info om v.24 kommer v.20)
VFF har gett förslag på några nya värdföreningar pga att vi fått återbud.
VFF har enligt nedan skapat gruppindelningar och spelordningar för resp. värdskap.
Vänligen kontrollera era uppdrag som värdförening samt era deltagande lag och meddela undertecknad omgående om vi missat något.
Värdföreningen ansvarar för att bjuda in deltagande lag samt ordna planer och domare!
Meddela gärna i inbjudan om ni har kioskverksamhet på plats!

OBS! VFF emotser en bekräftelse från resp. värdförening med information om speldatum, anläggning och planer så snart som möjligt.
VFF har skapat matcher och spelordningar i Fogis som visas på VFFs hemsida enligt länkarna nedan.
Vi föreslår att om möjligt börja första matcherna kl. 10.00.
Matcherna spelas på två planer samtidigt.
Matchtiden är 2 x 15 så tidsåtgång blir ca 3-4 timmar beroende på pauser och antalet matcher.
Aktuella speldatum vecka 22:
Lördag 4 juni eller söndag 5 juni.

Poolspel och värdföreningar

Flickor 8 år

Flickor 7 år

Pojkar 8 år

Pojkar 7 år

Kom ihåg att spel 5 mot 5 ska vara en lek och på barnens villkor.
Vänligen läs mer i bifogade nya dokumentet "Så spelar vi fotboll 5 mot 5 i Västmanland".
Lycka till!

2016-05-11: DM-cupspel lottat

DM-cupspel för F14-16 och P14-17 är nu lottat enligt föreskrifterna.
Tävlingsföreskrifter finns i "Så spelar vi fotboll 11 mot 11"
Spelprogram

2016-05-03: Åldersdispenser behandlade

Inkomna åldersdispenser har behandlats och redovisas på vår hemsida...
http://vff.se/tavlingsfragor/aldersdispenser/

OBS! Samtliga beslut är baserade på de skäl som angetts vid ansökan. Om beslutet anses felaktigt kan ansökan omprövas av VFFs Ungdomskommitté. För att ompröva en ansökan ska ansökningsnr och förtydligande skäl samt antal spelare i resp. ålder skickas till steff@vff.se.

2016-05-02: Poolspel vecka 20

Välkommen till poolspelet 2016!
Här kommer information om poolspelet vecka 20.
Mer info om v. 22 och v.24 kommer v.19.

VFF har gett förslag på några nya värdföreningar pga att vi fått återbud.
På följande sida under hittas poolspelets värdföreningar och deltagande lag vecka… http://vff.se/spelprogram/?ffid=22
Välj "Visa distriktets tävlingar 2016" för att se resp. poolspel och värdföreningar eller "Visa förening" för att se var föreningens lag deltar.

Vänligen kontrollera era uppdrag som värdförening samt era deltagande lag och meddela undertecknad omgående om vi missat något, eller om något lag känner sig felaktigt placerat så kan vi förhoppningsvis lösa direkt eller åtminstone till vecka 22.

Värdföreningen ansvarar för att bjuda in deltagande lag samt ordna planer och domare!
Meddela gärna kommande lag om ni har kioskverksamhet på plats!

För att VFF ska kunna skapa matcher och spelordningar i Fogis senast fredag 6/5 måste nu värdföreningen meddela speldatum och anläggning så snart som möjligt. Vi rekommenderar att om möjligt börja första matcherna kl. 10.00.
Matcherna spelas på två planer samtidigt.
Matchtiden är 2 x 15 så tidsåtgång blir ca 3-4 timmar beroende på pauser och antalet matcher.
Aktuella speldatum:
21-22 maj, vecka 20
4-5 juni, vecka 22
18-19 juni, vecka 24

Kom ihåg att spel 5 mot 5 ska vara en lek och på barnens villkor.
Vänligen läs mer i nya dokumentet "Så spelar vi fotboll 5 mot 5 i Västmanland".

Lycka till!

2016-04-19: Dokumenten "Så spelar vi fotboll 5 mot 5, 7 mot 7, 9 mot 9 och 11 mot 11"

Inför säsongen 2015 satsade VFFs Ungdomskommittén på ett projekt att "Utveckla och förenkla TRU (reglerna för ungdomsfotbollen). Syftet var att ta fram specifika dokument för hur barn och ungdomar spelar fotboll 5 mot 5, 7 mot 7, 9 mot 9 samt 11 mot 11. Det har dragit ut lite på tiden men dessa dokument är nu klara och kommer uppdateras vid behov.
Dokumenten hittas på VFFs hemsida under dokumentbank/tävlingsfrågor

2016-04-15: Spelprogram för seriespel klart

Spelprogram finns på http://vff.se/spelprogram/?ffid=22

2016-04-05: Nytt serieförslag Flickor 13-14 nivå 1-2

Vi beklagar sena ändringar, men vårt mål är att serierna ska bli så bra som möjligt för alla lag!

Pga få anmälda lag i nivå 1 har vi fått in förslag på att slå ihop nivå 1 och 2.
VFF har därmed på förslag flyttat upp tre lag (*) från nivå 2 och behålla övriga lag i nivå 2 enligt tidigare gruppindelning.
Detta gör att vi får tre serier med åtta lag, dvs inga serier med 9 lag som innebär 9 omgångar där lag står över.
Upp-/nedflyttning: Lag 7-8 i nivå 1 till nivå 2 höst. Lag 1 i resp. grupp i nivå 2 till nivå 1 höst.

Förslaget är utskickat till berörda föreningar och kontaktpersoner.
OBS! Yttrande gällande förslag på serieindelningarna emotses senast torsdag 8/4 till
steff@vff.se.

Förslag på serieindelningar barn och ungdom 2016

2016-03-31: Nya serieförslag Flickor 14-15 och Flickor 15-16

Då inga 17-årslag finns anmälda har VFF och ÖLFF efter inkomna önskemål gjort ett förslag på att ersätta F16-17-serien med F15-16 nivå 1-2 genom att flytta upp lag från F14-15 enligt nedan. Ev. åldersdispenser söks efter eget behov på resp. distrikts avsedda blankett. Förslaget är utskickat till berörda förenngar och kontaktpersoner.
OBS! Yttrande gällande förslag på serieindelningarna emotses senast måndag 4/4.

Förslag på serieindelningar barn och ungdom 2016

2016-03-24: Förslag på serieindelningar barn och ungdom 2016

VFFs UK har beslutat att anmälan till äldre åldersklass eller spelform ej tillåts. Vi har därför flyttat ner en del lag till rätt åldersklass och spelform. Kontrollera att era lag är med och lämna synpunkter på era anmälningar och gruppindelningar senast 31 mars till steff@vff.se

Förslag på serieindelningar barn och ungdom 2016

2016-03-24: Dokument "så spelar vi fotboll 5 mot 5, 7 mot 7, 9 mot 9 och 11 mot 11"

Dessa kommer ersätta den gamla TRU som ett komplement till TB och RB.
Direkt efter påsk kommer de gå ut på remiss till inblandade föreningar och därefter färdigställas under april.

2016-03-09: Påminnelse om anmälan till utomhusspel för barn och ungdom 7-17 år 2016

 • Anmälan till seriespel F16-17, F14-15 och P16-17 i samarbete med Örebro senast 1 mars.
 • Anmälan till seriespel P14-15, F/P13-14, F/P11-12, F/P10, F/P9 samt DM-cupspel F/P14-17 senast 13 mars.
 • Anmälan till poolspel F/P7-8 senast 3 april.
  OBS!
  Anmälan till VFF gäller hela Västmanland inkl. tidigare års Södraserien vänskapsfotboll

Inbjudan

2016-03-07: Inbjudan till diskussionsforum om flick- och damfotbollen 5 april

Välkomna till diskussionsforum gällande flick- och damfotbollen i Västmanland.
Tillsammans skall vi diskutera hur vi kan utveckla samarbetet och skapa en bra miljö för våra tjejer som spelar fotboll.

Inbjudan vänder sig till ordförande, ungdomsansvarig för flickor eller damansvarig i föreningen.

Diskussionsfrågor

 • Hur kan vi samarbeta för att öka bredden i Västmanland?
 • Hur kan vi samarbeta för att skapa elitfotboll i Västmanland?
 • Vilken miljö vill vi skapa för unga lovande spelare?
 • Hur skall serieupplägget se ut?
 • Vilken roll har distriktsförbundet?
 • Vilken roll har föreningarna?

Förbered er inför forumet i föreningen genom att ha diskuterat ovannämnda frågor kring seriesammansättning, hur skulle ni vilja det ser ut framöver.

Datum och tid: 5 april 2016 kl.18.00
Plats: Rocklunda Restaurang och Konferens
Anmälan: sker via webben senast 28 mars

Välkommen in med er anmälan och var med och påverka!

För mer information kontakta Marie Sandersson Bergwall
Telefon: 021-10 26 31
E-post: kansli@vff.se

2016-03-03: Kallelse till vårmöte för ungdomsledare 22 mars

Västmanlands Fotbollförbunds Ungdomskommitté kallar till vårmöte för barn- och ungdomsledare.

Anmälan: Obligatorisk anmälan via webben eller via Fogis senast 16 mars.

Mötet diskuterar både de avslutade futsalserierna och kommande utomhussäsong.
Plats: VFFs kansli, Idrottens hus, Ånghammargatan 4 Västerås.
Tid: 2016-03-22 kl. 18.30-20.30
Program:
- Fastställande av serieindelningar
- Genomgång av nyheter 2016
- Inkomna frågor gällande säsongen 2016
- Utvärdering av Futsalserier 2015/2016 (Om ni deltagit, vänligen ange positiva och negativa synpunkter)
VFF bjuder på fika!

Anmälan: Obligatorisk anmälan via webben eller via Fogis senast 16 mars.

2016-02-09: Information om Regional P15- och P16-serie 2016

P16: Västmanland tilldelades två platser.
Fyra föreningar ansökte om deltagande.
Distrikten har gemensamt bestämt att lag som spelar i det nya pilot-projektet U16 nationella inte får delta i P16 regional serie.
Skiljebo SK och Västerås IK kommer att delta i U16 nationell serie.
Därmed har platserna erbjudits till IK Franke som nu är anmälda och Köping FF som dock har tackat nej och spelar i distriktsserien P16-17.

P15: Västmanland tilldelades fyra platser.
Fem föreningar ansökte om deltagande.
Gideonsbergs IF, Köping FF, Skiljebo SK och Västerås IK har fått en plats.
Västerås BK 30 står första på reservplats i östra serien.

2016-01-26: Preliminära datum gällande utomhusspel 2016

2016-10-02

212140007

Irsta IF F02 - Gideonsbergs IF F02

OW (0 - 3)

2016-10-02 11:00

214150007

Gideonsbergs IF P01 - Köping FF P01

Hamre 2

2016-10-02 11:30

214140007

Västerås IK P02 Svart - Skiljebo SK P02

Hamre 4

2016-10-02 12:45

214160003

Skiljebo SK P00 - Västerås IK P00

Hamre 2

2016-10-02 13:00

212150003

Gideonsbergs IF F01 - Irsta IF F01

Hamre 4

2016-10-02 14:00

214170001

IK Oden P99-00 - Västerås BK 30 P99

Hamre 2

2016-10-02

212140007

Irsta IF F02 - Gideonsbergs IF F02

OW (0 - 3)

2016-10-02 11:00

214150007

Gideonsbergs IF P01 - Köping FF P01

Hamre 2

2016-10-02 11:30

214140007

Västerås IK P02 Svart - Skiljebo SK P02

Hamre 4

2016-10-02 12:45

214160003

Skiljebo SK P00 - Västerås IK P00

Hamre 2

2016-10-02 13:00

212150003

Gideonsbergs IF F01 - Irsta IF F01

Hamre 4

2016-10-02 14:00

214170001

IK Oden P99-00 - Västerås BK 30 P99

Hamre 2

Inbjudan till serie- och cupspel 2016-02-10 (v.6)
Möte VFFs Ungdomskommitté 2016-02-22 (v.8)
Inbjudan till vårmötet 22 mars 2016-02-23 (v.8)
Anmälan senast till F17 Dala Regional 2016-02-24 (v.8)
Sportlov vecka 9
Anmälan senast till samtliga serier i samarbete med Örebro 2016-03-01 (v.9)
Anmälan senast till VFFs serier 9-15 år och DM 14-17 år 2016-03-13 (v.10)
Anmälan senast till vårmötet 22 mars 2016-03-13 (v.10)
Möte VFFs Ungdomskommitté 2016-03-14 (v.11)
Vårmöte för ungdomsledare 2016-03-22 (v.12)
Påsklov vecka 13
Anmälan senast till VFFs poolspel 7-8 år 2016-04-03 (v.13)
Start vårserier, sista speldatum första omgången 2016-05-08 (v.18)
Poolspel vår vecka 20, 22, 24
Slut vårserier, sista speldatum sista omgången 2016-06-23 (v.25)
Start höstserier, sista speldatum första omgången 2016-08-07 (v.31)
Fotbollens Dag 2016-08-20 (v.33)
Poolspel höst vecka 35 och 37
Slut höstserier, sista speldatum sista omgången 2016-09-25 (v.38)

2015-12-03: Ansökan till Regional P15- och P16-serie 2016

Nu är det dags att inventera intresset för spel i regionala serierna P15 och P16 2016.

Förutsättningarna inför regionala serier 2016

1:an i P14 DM 2015, Skiljebo SK är kvalificerad för P15 regional 2016, övriga föreningar kan ansöka om deltagande.
1:an i P15 DM 2015, Skiljebo SK är kvalificerad för P16 regional 2016, övriga föreningar kan ansöka om deltagande.

Antalet lag per serie kan variera beroende på intresset hos övriga distrikt.
Grundplatserna är tre föreningar per distrikt i P15 och två föreningar per distrikt i P16.

Anmälan

Anmälan från kvalificerade föreningar ska ske till uk@vff.se senast 2015-12-10.

Anmälda P16: Skiljebo SK
Anmälda P15: Skiljebo SK

Ansökan

Övriga föreningar som är intresserade av regionalt spel i P15 resp. P16 kan ansöka om detta till uk@vff.se senast 2015-12-10.
Föreningen ska beskriva truppens verksamhet för 2016 och ange anledning till spel i regional serie. Observera även nedanstående krav för deltagande.

OBS! Ansökan ska skickas/undertecknas av behörig firmatecknare.

Inkomna ansökningar P16: IK Franke, Köping FF, Västerås IK
Inkomna ansökningar P15: Gideonsbergs IF, Köping FF, Västerås BK 30, Västerås IK

Nedan finns seriernas krav samt upplägget som var 2015:

 • ca. 3-4 matcher i månaden. Distriktslag och DM tillkommer vilket gör att matchningen blir bättre.
 • lång säsong, början av april t.o.m. slutet av oktober
 • krav på konstgräs i april och oktober
 • 3-domarsystem
 • matcher på helgdagar om inte föreningarna kommer överens om annat på spelordningsmötet
 • P15 – 20 lag (2 serier x 10 lag)
 • P16 – 18 lag (2 serier) alt.  8 resp. 10 lag

2015-10-14: Spelprogram P16 Kvalserie till U17 div 1 2016

IK Franke och Västerås IK deltar och spelar dubbelmöte hemma-/borta enligt seriemetoden. Segrande förening kvalificerar sig till U17 div 1 2016.
Avgörande sker enligt Tävlingsbestämmelser 2 kap. 2§. Placering i tävling.
Placering i tävling enligt seriemetoden avgörs genom antalet vunna poäng. Vid lika poängställning avgörs placering genom målskillnad, d.v.s. skillnaden mellan antalet gjorda mål och insläppta mål. Är målskillnaden lika stor, placeras det lag främst som gjort flest mål. Har lagen gjort lika många mål, är lagens inbördes resultat avgörande, där vid lika målskillnad, mål på bortaplan räknas dubbelt. Kan placeringen ändå inte avgöras, spelas en skiljematch på neutral spelplan,

Tävlingsbestämmelser
Föreskrifter P16 Kvalserie till U17 div 1 2016
Föreskrifter SvFF U17- och U19-serier 2015

2015-10-14: Förtydligande gällande spelarförteckningar för 15 åringar. VFF tillhanda senast 15/10

Spelarförteckningar innehållande spelare som fyller 15 år eller äldre pågående säsong ska förvaras i föreningen tills säsongen är slut, därefter ska lagets samtliga spelarförteckningar skickas in till VFF senast 15 oktober.
P.g.a. 30-månadersregeln för spelare fr.o.m 15 år sparas dessa spelarförteckningar i 30 månader. Spelarförteckningar kan skickas på spelarforteckning@vff.se eller vanlig post alternativt lämnas på VFF:s kansli.

OBS! Gäller inte tävlingar som kräver elektroniska spelarförteckningar utan endast följande serier...

Flickor 14-15 seriespel nivå 1 Vår (11 mot 11)
Flickor 14-15 seriespel nivå 1 Höst (11 mot 11)
Flickor 14-15 seriespel nivå 2 Vår (11 mot 11)
Flickor 14-15 seriespel nivå 2 Höst (11 mot 11)
Flickor 14-15 seriespel nivå 3 Vår (11 mot 11)
Flickor 14-15 seriespel nivå 3 Höst (11 mot 11)

Pojkar 14-15 seriespel nivå 1 Vår/Höst (11 mot 11)
Pojkar 14-15 seriespel nivå 2 Vår Grupp 1 (11 mot 11)
Pojkar 14-15 seriespel nivå 2 Höst Grupp 1 (11 mot 11)
Pojkar 14-15 seriespel nivå 2 Vår Grupp 2 (11 mot 11)
Pojkar 14-15 seriespel nivå 2 Höst Grupp 2 (11 mot 11)
Pojkar 14-15 seriespel nivå 2 Vår Grupp 3 (11 mot 11)
Pojkar 14-15 seriespel nivå 2 Höst Grupp 3 (11 mot 11)

2015-10-09: Tilldelade priser i ungdomstävlingar

Priser finns att hämta på VFFs kansli. Priser till ÖLFF-lag levereras till ÖLFFs kansli så snart som möjligt.

Sammanställning av tilldelade priser...

2015-10-05: Resultat DM-finaler

Grattis till segrande föreningar Gideonsbergs IF, IK Franke, Skiljebo SK och Västanfors IF FK

Datum/tid Klass Match Resultat
2015-10-04 10:00 P14 DM Västerås IK P01 - Skiljebo SK P01 1-2
2015-10-04 11:00 F14 DM Gideonsbergs IF - Västerås BK 30 1-0
2015-10-04 11:45 P15 DM Skiljebo SK P00 Svart - IK Franke P00 7-1
2015-10-04 12:30 F15 DM Västanfors IF FK - Gideonsbergs IF 6-1
2015-10-04 13:30 P16 DM Skiljebo SK P99 Gul - IK Franke P99 3-4

2015-09-30: Inbjudan till P16 Kval till U17 Div 1 2016

Kvalserie till SvFFs U17 Div 1 spelas i oktober. Seriespel på neutral plan vid ev. enkelmöte. Anmälan öppen för ett lag per förening som innevarande säsong deltar i SvFFs U17 Allsvenskan och U17 Div 1 samt deltagande föreningar i P16 Regional och bästa förening i P16 DM-cupspel.
Anmälan i Fogis enligt manual senast 19 oktober.

2015-09-30: Kallelse till DM-finaler på Hamre IP 4/10

Till: Finallagen samt övriga deltagande lag och föreningar för kännedom
Kallelse till DM-final på Hamre IP 4 oktober.
Välkomna till finalspelet på Hamre IP. Finalerna spelas enligt nedan… två semifinaler återstår. Observera att finalerna P14 DM och F15 DM har skiftat tid och plan för att inga flick- resp. pojkmatcher ska krocka med varandra. Observera därmed att ev. förlängning och straffsparkar kan medföra viss försening.

Datum/tid Klass Match Plan
2015-10-04 10:00 P14 DM Västerås IK P01 - Skiljebo SK P01 Hamre 1
2015-10-04 11:00 F14 DM Gideonsbergs IF - Västerås BK 30 / Romfartuna GIF (2015-10-01 18:00) Hamre 2
2015-10-04 11:45 P15 DM Skiljebo SK P00 Svart - IK Franke P00 Hamre 1
2015-10-04 12:30 F15 DM Västanfors IF FK - Gideonsbergs IF Hamre 2
2015-10-04 13:30 P16 DM Skiljebo SK P99 Gul - IK Franke P99 Hamre 1

Tävlingsföreskrifter

Antal spelare: 11 + 7 avbytare

Åldersklass Matchtid Ev. förlängning Bollstorlek
Flickor 14 år 2 x 35 min 2 x 5 min 5
Flickor 15 år 2 x 40 min 2 x 10 min 5
Pojkar 14 år 2 x 35 min 2 x 5 min 5
Pojkar 15 år 2 x 40 min 2 x 10 min 5
Pojkar 16 år 2 x 40 min 2 x 10 min 5

Vid oavgjort resultat efter förlängning tillämpas straffsparkstävling enligt SvFF:s spelregler för fotboll.

 • OBS! Elektronisk spelarförteckning via Fogis skall användas i F15, P15-16.
  Denna möjlighet rekommenderas även för F14 och P14.
 • Inga överåriga spelare får användas – dispens beviljas ej!
 • Domare tillsätts av Västmanlands Fotbollförbunds Domarkommitté
 • Resultatrapportering sker av VFF UK på 0730-126 126.
  Sms:a matchnummer mellanslag slutresultat. Exempel: 214140015 5-4
 • Ett lagpris och medaljer till spelarna tilldelas både 1:an och 2:an

OBS! Egna uppvärmningsbollar medtas i samband med finalspelet

Upplysningar
Lämnas av Stefan Andersson, tfn: 021-10 26 33, e-post: steff@vff.se

Lycka till!

Västerås den 30 september
Västmanlands Fotbollförbund
Ungdomskommittén
Jonas Wilson, ordförande

2015-09-10: Inbjudan till TRU-möte 29/9 kl 18.30-20.30

TRU - "Tävlings- och Representationsbestämmelser för västmanländsk ungdomsfotboll" revideras årligen. Detta sker gemensamt av Västmanlands Fotbollförbunds Ungdomskommitté och ungdomsföreningarna som kallas till ett möte i slutet av september.

Mötet diskuterar gällande tävlingsregler och genomför förändringar vid behov. Vissa förändringar kräver en motion till repskapet i december.
Motioner lämnas in till VFFs styrelse senast 1 oktober.

OBS! Obligatorisk anmälan via webben eller Fogis

Välkommen med anmälan

Ändringar i höstens spelprogram

Flickor 16-17 seriespel (11 mot 11)
2015-08-27: Eskilstuna United DFF/Triangeln utgår, matcherna annuleras

Flickor 14-15 seriespel nivå 3 Höst (11 mot 11)
2015-08-06: Tillberga IK Fotboll F00 utgår, matcherna annuleras

Flickor 11-12 seriespel nivå 1 Höst (7 mot 7)
2015-08-03:Gideonsbergs IF F04 Blå utgår, matcherna annuleras

Flickor 11-12 seriespel nivå 2 Höst Grupp 1 (7 mot 7)
2015-08-03: Kvicksunds SK F04-06 har tillkommit i spelprogrammet och spelar mot det lag som tidigare skulle stått över resp. omgång. Se uppdaterat spelprogram...
http://vff.se/resultat/?scr=fixturelist&ftid=61110&showrounds=true

Flickor 11-12 seriespel nivå 2 Höst Grupp 2 (7 mot 7)
2015-08-03: Irsta IF F04 Grön har tillkommit i spelprogrammet och spelar mot det lag som tidigare skulle stått över resp. omgång. Se uppdaterat spelprogram...
http://vff.se/resultat/?scr=fixturelist&ftid=61112&showrounds=true

Pojkar 16-17 nivå 1 (Höst)
2015-08-25: IFK Västerås FK utgår, matcherna annuleras

Pojkar 16-17 nivå 2 (Höst)
2015-08-21: Sala FF utgår, matcherna annuleras

Pojkar 13-14 seriespel nivå 2 Höst Grupp 2 (9 mot 9)
2015-08-03. Skinnskatteberg SK P02 utgår, matcherna annuleras

Pojkar 11-12 seriespel nivå 2 Höst Grupp 4 (7 mot 7)
2015-08-06. Köping FF P04 Vit utgår, matcherna annuleras

Pojkar 10 år seriespel nivå 2 Höst Grupp 2 (7 mot 7)
2015-08-25: Omgång 7 saknades i spelprogram och är nu kompletterat så att samtliga lag spelar sex matcher, tre hamma och tre borta

Pojkar 9 år seriespel nivå 2 Höst Grupp 3 (7 mot 7)
2015-08-05: IFK Västerås FK P06 utgår, matcherna annuleras

2015-07-08: Samtliga omlottningar klara

Se serieindelningar och info om upplägg och omlottning...

Se spelprogram...

Inkomna ändringar i seriespelet inför hösten

Efter vårsäsongen sker omlottning i många serier och nivåer. Nya serieindelningar görs och bygger på resultat/placeringar.
Föreningar som har egna önskemål att tex. flytta lag mellan nivåer, anmäla nya lag, dra ur lag eller göra liknande ändringar måste skriftligen kontakta VFF via steff@vff.se senast söndag 21 juni.

 1. Arboga Södra IF P04 Gul i Pojkar 11-12 (7 mot 7) önskar av särskilda skäl lättast möjliga grupp i nivå 2 i höst
 2. Dingtuna GIF F00-01 i Flickor 14-15 nivå 2 önskar spela kvar i nivå 2 oavsett placering i tabell
 3. Dingtuna GIF P03 i Pojkar 12 nivå 1 (9 mot 9) och Pojkar 11-12 nivå 1 och 2 (7 mot 7), drar ur sina lag i 7 mot 7-lag och anmäler ett lag i P12 nivå 2 (9 mot 9) i höst
 4. Dingtuna GIF F06 anmäler ett nytt lag i Flickor 9
 5. Forsby FF P03 i Pojkar 12 Grupp 1 (9 mot 9) flyttar laget till Pojkar 11-12 (7 mot 7) i höst
 6. Gideonsbergs IF P01 i Pojkar 14-15 nivå 1 och nivå 2. Vill enbart spela med två lag i olika grupper nivå 2 till hösten
 7. Gideonsbergs IF P04 i Pojkar 11-12 nivå 1 lag Blå och nivå 2 lag Vit.
  Anmäler nytt lag Röd i P11-12 nivå 2,
 8. Hallstahammars SK FK P02 i Pojkar 13-14 seriespel nivå 2 önskar att spela i medel serie, har spelare som ska börja med ishockey, handboll, pingis så vi känner att vi inte kommer kunna ge bra motstånd till dom andra lagen
 9. Hallstahammars SK FK P04-05 2 Röd i Pojkar 11-12 nivå 2 grupp 5 utgår till hösten
 10. Köping FF P03 Svart i Pojkar 11-12 nivå 1 (7 mot 7) utgår till hösten.
 11. Sala FF P06 i Pojkar 9 nivå 1 anmäler ytterligare ett lag i nivå 2 till hösten
 12. Skiljebo SK F05 Gul och Svart har i vår spelat med 2 lag i samma serie i nivå 2. Önskar ha 1 lag i nivå 1 och det andra laget i nivå 2.
 13. Skultuna IS P01-02 i Pojkar 14-15 nivå 2 flyttar till Pojkar 13-14 nivå 2 där man då får två lag, Röd och Svart.
 14. Västanfors IF FK F05 i Flickor 10 seriespel nivå 1 (7 mot 7) flyttar ett av två lag till Flickor 11-12 seriespel nivå 2 Grupp 2 (7 mot 7) pga att fler 04:or tillkommit
 15. Västerås IK P04:1 i Pojkar 11-12 (7 mot 7) flyttar ett lag från nivå 1 till nivå 2.
  P04:1 Svart, nivå1 grupp 1- kvarstår som tidigare under vårsäsongen.
  P04:1 Gul, nivå 1 - flyttas från nivå 1 till nivå 2.
  P04:1 i nivå 2- kvarstår med ny benämning är Röd.
 16. Irsta IF F01 i Flickor 14-15 nivå 3, önskar kliva upp i nivå 2
 17. Fagersta Södra IK P00 i Pojkar 14-15 nivå 2. Anmäler ytterligare lag. Har då två lag Blå och Vit
 18. Västerås IK P05:2 i Pojkar 10 nivå 1 flyttar till nivå 2
 19. Kungsör BK P01-02 Svart och Röd önskar spela olika grupper
 20. Skiljebo SK F04 Svart i Flickor 11-12 nivå 1 och lag Gul i Flickor 11-12 nivå 2 önskar spela med båda lagen i olika grupper i nivå 2
 21. Syrianska IF Kerburan P06:3 nytt lag Pojkar 9 nivå 1 Grupp 2
 22. Västerås IK F01-02 i Flickor 13-14 serie nivå 1 utgår
 23. Gideonsbergs IF P03-04 Pojkar 11-12 nivå 1 (7 mot 7) flyttar till Pojkar 12 Grupp 2 (9 mot 9)
 24. IK Franke P05 anmäler ytterligare ett lag i nivå 2
 25. Västerås SK Ungdom P05 Vit flyttar från Pojkar 11-12 nivå 2 grupp 5 till Pojkar 10 nivå 2 grupp 1 höst
 26. Munktorp BK P06 Svart i Pojkar 9 nivå 2 utgår
 27. Dingtuna GIF önskar hemmamatcher 29/8 på Dingtunadagen.
 28. Sala FF önskar bortamatcher 30/8 pga Sala Mässan på Lärkans Sportfält och hemmamatcher 13/9 på Sala FF-dagen.
 29. Skinnskatteberg SK önskar hemmamatcher 23/8.

Åldersdispenser

Nytt för 2015 är att åldersdispenser inte behöver visas upp vid match.
Samtliga behandlade åldersdispenser redovisas på http://vff.se/aldersdispenser.
Det är lagledarnas ansvar att kontrollera sina beviljade åldersdispenser. Vid dispensfrågor från motståndarlaget hänvisar man till beviljade åldersdispenser på VFFs hemsida. Inkomna åldersdispenser behandlas löpande och uppdateras på denna sida vid nya beslut.

Ändringar i spelprogram

Flickor 10 seriespel nivå 1 (7 mot 7)
2015-04-13: Gideonsbergs IF F05 har utgått och deras matcher annulleras.
Se spelprogram...

Flickor 10 seriespel nivå 2 (7 mot 7)
2015-04-13:Gideonsbergs IF F05 har tillkommit som 10:e lag och spelar mot det lag som skulle stått över i resp. omgång.
Se spelprogram...

Flickor 11-12 seriespel nivå 1 (7 mot 7)
2015-04-14: Justeringar i lottningsnyckeln 12 lag/8 matcher gällande antalet hemma-/bortamatcher per lag. Matchnummer 213 190 034, 213 190 042 och 213 190 046 har skiftat hemma- och bortalag så att alla lag får fyra hemma- och fyra bortamatcher.
Se spelprogram...

Flickor 11-12 seriespel nivå 2 Grupp 1 (7 mot 7)
2015-04-14: Justering i lottningsnyckeln 8 lag/8 matcher gällande antalet hemma-/bortamatcher per lag. Matchnummer 213 200 005 har skiftat hemma- och bortalag så att alla lag får fyra hemma- och fyra bortamatcher.
Se spelprogram...

Flickor 11-12 seriespel nivå 2 Grupp 2 (7 mot 7)
2015-04-14: Justering i lottningsnyckeln 8 lag/8 matcher gällande antalet hemma-/bortamatcher per lag. Matchnummer 213 201 005 har skiftat hemma- och bortalag så att alla lag får fyra hemma- och fyra bortamatcher.
Se spelprogram...

Flickor 14-15 seriespel nivå 2
2015-04-22: Hampetorp-Odensbackens IF F00 till Hampetorp-Odensbackens IF/Sköllersta F00

Flickor 14-15 seriespel nivå 3
2015-04-29: Sköllersta IF F01 utgår.
Se spelprogram...

Pojkar 9 år seriespel nivå 1 Grupp 1 (7 mot 7)
2015-04-14: Justering i lottningsnyckeln 8 lag/8 matcher gällande antalet hemma-/bortamatcher per lag. Matchnummer 215 230 005 har skiftat hemma- och bortalag så att alla lag får fyra hemma- och fyra bortamatcher.
Se spelprogram...

Pojkar 9 år seriespel nivå 2 Grupp 1 (7 mot 7)
2015-04-14: Justeringar i lottningsnyckeln 12 lag/8 matcher gällande antalet hemma-/bortamatcher per lag. Matchnummer 215 240 034, 215 240 042 och 215 240 046 har skiftat hemma- och bortalag så att alla lag får fyra hemma- och fyra bortamatcher.
Se spelprogram...

Pojkar 9 år seriespel nivå 2 Grupp 2 (7 mot 7)
2015-04-14. Skultuna IS P06-07 har tillkommit som 12:e lag och spelar mot det lag som skulle stått över resp. omgång.
2015-04-14: Justeringar i lottningsnyckeln 12 lag/8 matcher gällande antalet hemma-/bortamatcher per lag. Matchnummer 215 241 034, 215 241 042 och 215 241 046 har skiftat hemma- och bortalag så att alla lag får fyra hemma- och fyra bortamatcher.
Se spelprogram...

Pojkar 9 år seriespel nivå 2 Grupp 3 (7 mot 7)
2015-04-14: Justeringar i lottningsnyckeln 12 lag/8 matcher gällande antalet hemma-/bortamatcher per lag. Matchnummer 215 242 034, 215 242 042 och 215 242 046 har skiftat hemma- och bortalag så att alla lag får fyra hemma- och fyra bortamatcher.
Se spelprogram...

Pojkar 10 år seriespel nivå 1 Grupp 1 (7 mot 7)
2015-04-14: Justering i lottningsnyckeln 8 lag/8 matcher gällande antalet hemma-/bortamatcher per lag. Matchnummer 215 210 005 har skiftat hemma- och bortalag så att alla lag får fyra hemma- och fyra bortamatcher.
Se spelprogram...

Pojkar 10 år seriespel nivå 1 Grupp 2 (7 mot 7)
2015-04-14: Justering i lottningsnyckeln 8 lag/8 matcher gällande antalet hemma-/bortamatcher per lag. Matchnummer 215 211 005 har skiftat hemma- och bortalag så att alla lag får fyra hemma- och fyra bortamatcher.
Se spelprogram...

Pojkar 10 år seriespel nivå 2 Grupp 1 (7 mot 7)
2015-04-14: Justering i lottningsnyckeln 8 lag/8 matcher gällande antalet hemma-/bortamatcher per lag. Matchnummer 215 220 005 har skiftat hemma- och bortalag så att alla lag får fyra hemma- och fyra bortamatcher.
Se spelprogram...

Pojkar 10 år seriespel nivå 2 Grupp 2 (7 mot 7)
2015-04-14: Justering i lottningsnyckeln 8 lag/8 matcher gällande antalet hemma-/bortamatcher per lag. Matchnummer 215 221 005 har skiftat hemma- och bortalag så att alla lag får fyra hemma- och fyra bortamatcher.
Se spelprogram...

Pojkar 11-12 seriespel nivå 1 Grupp 1 (7 mot 7)
2015-04-14: Kungsör BK P03 har tillkommit som 14:e lag och spelar mot det lag som skulle stått över resp. omgång.
2015-04-21: Kungsör BK P03 har utgått och deras matcher annuleras.
Se spelprogram...

Pojkar 11-12 seriespel nivå 1 Grupp 2 (7 mot 7)
2015-04-07: IK Franke P04 Vit och Götlunda IF P03-04 har bytt grupp. Omlottning sker.
Se nytt spelprogram...

Pojkar 11-12 seriespel nivå 2 Grupp 1 (7 mot 7)
2015-04-13: Justeringar i lottningsnyckeln 12 lag/8 matcher gällande antalet hemma-/bortamatcher per lag. Matchnummer 215 200 034, 215 200 042 och 215 200 046 har skiftat hemma- och bortalag så att alla lag får fyra hemma- och fyra bortamatcher.
Se spelprogram...

Pojkar 11-12 seriespel nivå 2 Grupp 2 (7 mot 7)
2015-04-07: Götlunda IF P03-04 har tillkommit. Ett lag står över resp. omgång vilket ger sju matcher per lag.
2015-04-13: Justeringar i lottningsnyckeln 12 lag/8 matcher gällande antalet hemma-/bortamatcher per lag. Matchnummer 215 201 034, 215 201 042 och 215 201 046 har skiftat hemma- och bortalag så att alla lag får fyra hemma- och fyra bortamatcher.
2015-04-14: Köping FF P03 Röd har tillkommit som 12:e lag och spelar mot det lag som skulle stått över resp. omgång.
2015-04-22: IK Franke P04 Svart har utgått och deras matcher annuleras.
Se spelprogram...

Pojkar 11-12 seriespel nivå 2 Grupp 4 (7 mot 7)
2015-04-13: Justering i lottningsnyckeln 8 lag/8 matcher gällande antalet hemma-/bortamatcher per lag. Matchnummer 215 203 005 har skiftat hemma- och bortalag så att alla lag får fyra hemma- och fyra bortamatcher.
Se spelprogram...

Pojkar 13-14 seriespel nivå 1 (9 mot 9)
2015-04-21: Forsby FF P02-03 har utgått och deras matcher annulleras.
Se spelprogram...

Pojkar 13-14 seriespel nivå 2 Grupp 3 (9 mot 9)
2015-04-21: Forsby FF P02-03 har tillkommit som 10:e lag och spelar mot det lag som skulle stått över resp. omgång.
Se spelprogram...

Pojkar 14-15 nivå 1 (11 mot 11)
2015-05-11: Skiljebo SK P00 Gul 1 utgår och deras matcher annuleras.
Se spelprogram...
Se spelprogram...

Pojkar 14-15 nivå 2 Grupp 1 (11 mot 11)
2015-04-07: IK Franke P00 utgår och ersätts av Västerås IK P02:02.
2015-04-13: Munktorps BK P00-01 utgår och deras matcher annulleras.
2015-04-14: Pga ovanstående återbud justeras lottningsnyckeln gällande antalet hemma-/bortamatcher per lag. Matchnummer 215 140 003 och 215 140 023 har skiftat hemma- och bortalag så att alla lag får fyra hemma- och fyra bortamatcher.
Se spelprogram...

Pojkar 14-15 nivå 2 Grupp 3 (11 mot 11)
2015-04-07: Västerås IK P02:02 utgår och flyttar till grupp 1.
Se spelprogram...

Pojkar 16-17 nivå 2 grupp 2
2015-04-28: Köping FF Svart utgår

Pojkar 16-17 nivå 3
2015-05-04: Västerås BK 30 P99 Svart utgår

2015-04-16: Spelprogram för DM-cupspel klara

Förtydligande av seedning i DM

Pga ett par telefonsamtal som berör seedning och rädslan att åka ur DM-cupspel och inte kunna spela regional serie, kommer här ett förtydligande gällande seedning och kvalificering till regionala serier. Att tex. lag 1 möter lag 5 och lag 4 möter lag 8 är den princip som VFF använt sig av sedan seedning infördes i DM-cupspel eftersom det ansetts vara mest rättvist för alla lag. Vad säger att lag 1 ska möta lag 8 i en seedning? Syftet med seedningen är att de högst seedade lagen får fördel av att inte möta varandra förrän i semi- eller final. De lägst seedade lagen får då fördel av hemmaplan vid lottningen för att det anses vara rättvist. Att det finns delade meningar om vad som är en rättvis seedning är förståeligt men detta är den princip vi tillämpar idag.

Enligt TRU gäller följande...
DM-cupspelet lottas enligt seedning (rangordning) där anmälda lag rangordnas utifrån föregående års placeringar i DM. Lag som inte deltagit i DM seedas ej.

Exempel på lottning enligt seedning med nio lag...
Lag 8/9 - Lag 4
Lag 7 - Lag 3
Lag 6 - Lag 2
Lag 5 - Lag 1

Förtydligande gällande kvalificering till regionala serier

Enligt TRU gäller följande...
Bästa förening i P14 DM och P15 DM är kvalificerad för regional serie kommande säsong. För tillsättning av ev. ytterligare platser i de regionala serierna P15 och P16 tar VFF emot ansökan om deltagande från föreningar. Särskilda skäl beaktas tillsammans med ev. placering i DM eftersom förutsättningarna kan vara olika från en säsong till en annan.

Ansökan om deltagande i regionala serier
Genom åren har Västmanland varje år haft tre-fyra deltagande föreningar i P15 Regional serie och minst två lag i P16 Regional serie. För samtliga föreningar som ansökt om att spela regional serie har VFF hittills varje år lyckats ordna en plats.

Detta innebär att det finns stora möjligheter för en förening, som har behov av att spela regional serie, att få en plats även om laget åker ur i DM-cupspelet.
Under oktober/november i år kommer VFF påminna föreningar om att ansöka om spel i regionala serier 2016.

Flickor 14 DM-cupspel (11 mot 11)

5 lag som seedas enligt placeringar i F13 DM 2014.
Lag 4-5 spelar kvartsfinal med sista speldatum 14 juni (v. 24).
Lag 1-3 + vinnare i kvartsfinalen spelar semifinaler med sista speldatum 6 september (v. 36).
Finalen arrangeras av VFF och spelas 4 oktober på Hamre IP i Västerås.

Se spelprogram... http://vff.se/resultat/?scr=table&ftid=59084

Flickor 15 DM-cupspel (11 mot 11)

2 lag.
Finalen arrangeras av VFF och spelas 4 oktober på Hamre IP i Västerås.

Se spelprogram... http://vff.se/resultat/?scr=table&ftid=59085

Flickor 16 DM-cupspel (11 mot 11) kvalificerande till SM-gruppspel

5 lag som seedas enligt placeringar i F15 2014.
Lag 4-5 spelar kvartsfinal med sista speldatum 17 maj (v. 20).
Lag 1-3 + vinnare i kvartsfinalen spelar semifinaler med sista speldatum 14 juni (v. 24).
Finalen arrangeras av hemmalag och spelas senast 30 augusti pga SM-gruppspel i september/oktober.

Se spelprogram... http://vff.se/resultat/?scr=table&ftid=59086

Flickor 17 DM-cupspel (11 mot 11)

OBS! Tävlingen utgår pga få anmälda lag.

Pojkar 14 DM-cupspel (11 mot 11) kvalificerande till Regional P15

9 lag som seedas enligt placeringar i P13 DM 2014.
Lag 8-9 spelar 1/8-delsfinal med sista speldatum 17 maj (v. 20).
Lag 1-7 + vinnare i 1/8-delsfinalen spelar kvartsfinaler med sista speldatum 14 juni (v. 24).
Semifinaler spelas med sista speldatum 6 september (v. 36).
Finalen arrangeras av VFF och spelas 4 oktober på Hamre IP i Västerås.

Se spelprogram... http://vff.se/resultat/?scr=table&ftid=59089

Pojkar 15 DM-cupspel (11 mot 11) kvalificerande till Regional P16

7 lag som seedas enligt placeringar i P14 DM 2014.
Kvartsfinaler spelas med sista speldatum 14 juni (v. 24).
Semifinaler spelas med sista speldatum 6 september (v. 36).
Finalen arrangeras av VFF och spelas 4 oktober på Hamre IP i Västerås.

Se spelprogram... http://vff.se/resultat/?scr=table&ftid=59090

Pojkar 16 DM-cupspel (11 mot 11) kvalificerande till kval till SM U17 Div 1

5 lag som seedas enligt placeringar i P15 DM 2014.
Lag 4-5 spelar kvartsfinal med sista speldatum 14 juni (v. 24).
Lag 1-3 + vinnare i kvartsfinalen spelar semifinaler med sista speldatum 6 september (v. 36).
Finalen arrangeras av VFF och spelas 4 oktober på Hamre IP i Västerås.

Se spelprogram... http://vff.se/resultat/?scr=table&ftid=59091

Pojkar 17 DM-cupspel (11 mot 11)

OBS! Tävlingen utgår pga få anmälda lag.

2015-04-07: Förberedelser inför säsongen F16-17 och P16-17

I serierna Flickor 16-17 och Pojkar 16-17 tar VFF ut domare. Hemmamatcher ska därför bokas och läggas in i Fogis senast 13/4 (P16-17 senast 10/4). I dessa serier ska även elektroniskt spelarförteckning (domarrapport) användas via Fogis. Vi rekommenderar att förbereda spelartruppen i Fogis. Se Fogis-manualen hur detta går till. Läs mer i föreskrifter för dessa serier...

2015-04-02: Samtliga spelprogram för seriespel klara

Spelprogram för seriespel hittas under spelprogram. DM-cupspel lottas efter påsk. Observera att inga anläggningar eller planer finns inlagda på matcherna. Detta måste läggas in av hemmalaget enligt fogis-manualen. I ungdomstävlingar (där VFF inte tar ut domare) anges ett sista speldatum för resp. omgång. Vi rekommenderar starkt att ersätta sista speldatum med rätt matchdatum och tid på samtliga hemmamatcher.
TRU och föreskrifter för tävlingar finns vid Tävlingsfrågor.
Läs mer om serieindelningar och upplägg.

2015-03-24: Önskemål om förändringar i serieindelningar har justerats där det varit möjligt.

Läs mer om serieindelningar och upplägg.

Meddela ev. förändringar senast 24/3

Förslag på serieindelningar skickas information ut via e-post till föreningar och lagens kontaktpersoner. Fram till 24/3 kan lagen meddela ev. justeringar till steff@vff.se.
Serieindelningar fastställs på vårmötet 25/3. Se inbjudan till vårmötet...

Anmälda lag och serieindelningar

Se serieindelningar/DM-cupspel och upplägg...

Se anmälda lag per tävling...

Se anmälda lag per förening...

2015-03-24: Uppdaterad serieindelning Flickor 14-15

Se serieindelningar per tävling...

2015-03-24: Uppdaterad serieindelning Pojkar 16-17

Se serieindelningar per tävling...

2015-03-19: Anmälan till vårmöte för barn- och ungdomsledare förlängs till 2015-03-20 kl. 14.00

Västmanlands Fotbollförbunds Ungdomskommitté inbjuder till vårmöte för barn- och ungdomsledare.

Mötet kommer diskutera både de avslutade futsalserierna och kommande utomhussäsong.
Plats: VFFs kansli, Idrottens hus, Ånghammargatan 4 Västerås.
Tid: 2015-03-25 kl. 18.30-20.30
Program:
- Fastställande av serieindelningar
- Genomgång av nyheter i TRU 2015
- Inkomna frågor gällande säsongen 2015
- Utvärdering av Futsalserier 2014/2015 (Om ni deltagit, vänligen ange positiva och negativa synpunkter)
VFF bjuder på fika!
Anmälan: Obligatorisk anmälan via webben eller via Fogis.
Kallelse skickas till anmälda personer 2015-03-20

2015-03-18: TRU och föreskrifter P16 kval till U17 Div 1 uppdaterat

Reglerna gällande kvalificering till Regionala serier och föreskrifter för P16 kval till U17 div har nu fastställts. Kvalificering till reginoala serier blir som tidigare år där 1:an i P14 DM och P15 DM tilldelas en plats och ev. ytterligare platser kan sökas. Läs mer i TRU.

TRU 2015 (TB och RB för Ungdomsfotboll) (uppd. 2015-03-18)

Föreskrifter för P16 Kval till SvFF U17 Div 1 2016

2015-03-16: En sista påminnelse om anmälan till utomhusspel barn och ungdom 2015

OBS! Anmälan förlängs t.o.m. tisdag 17/3 kl. 13.00 enligt nedan...

Inbjudan till utomhusspel

Inbjudan med åldersklasser och övrig information... (uppd. 2015-02-20)

Anmälan sker enligt Fogis-manual!

Anmälan till Pojkar 16-17 i samarbete med Örebro stängde 2015-03-08.
Anmälan till Flickor 14-15 i samarbete med Örebro stängde 2015-03-08.
Anmälan till Flickor 16-17 i samarbete med Örebro förlängs till 2015-03-17.
Anmälan till P16 kval till U17 div 1 senast 19 oktober.
Anmälan till övrigt utomhusspel förlängs till 2015-03-17.

2015-03-12: Serieförslag F16-17 i samarbete med Örebro

Sju anmälda lag enligt nedan. Förslaget är dubbelmöten samt ett A- och B-Slutspel för Lag 1-4 och Lag 5-7 för att hamna på "rätt" antal matcher d.v.s. 14-15 matcher.

Se serieindelningar per tävling...

2014-12-19: Regionala serier P15 och P16 samt F17 2015

Nu är det klart att Västmanland kommer att anmäla tre lag i resp. åldersklass för pojkar. Se även inbjudan till F17 Dala Regional...

P16 Regional serie

I Pojkar 16 Regional deltar Skiljebo SK, Västerås IK och IK Franke.
P16 utökas och består av två serier med 10 lag.

P15 Regional serie

I Pojkar 15 Regional deltar Skiljebo SK, Västerås IK och Köping FF.
P15 består av två serier med 10 lag.

Mer information gällande dessa serier kommer under januari 2015.

F17 Dala Regional

Västmanland tar emot intresseanmälan till denna flickserie senast 11/2 enligt bifogad inbjudan.
Inbjudan till F17 Dala Regional
Vi vill dock upplysa om att det även kommer att finnas ett samarbete med Örebro gällande både F17 och en Utvecklingsserie för seniorer (fr.o.m. 15 år) under 2015. Mer information om detta samarbete kommer under januari 2015.

God Jul och Gott Nytt 2015!

2014-12-05: Regionala serier P15 och P16 samt F17 2015

Vi vet i nuläget inte hur många platser Västmanland kommer att tilldelas.
Den 10/12 genomförs en videokonferens mellan inblandade distriktsförbund för att diskutera året som gått: Utvärdering, Kvalité, Upplägg…

Övergripande information om Regionala seriernas upplägg 2014:
- ca. 3-4 matcher i månaden. Distriktslag och DM tillkommer vilket gör att matchningen blir bättre.
- lång säsong, början av april t.o.m. slutet av oktober
- krav på konstgräs i april och oktober
- 3-domarsystem
- matcher på helgdagar om inte föreningarna kommer överens om annat på spelordningsmötet
- P15 – 20 lag (2 serier x 10 lag)
- P16 – 14 lag (1 serie)

Kvalificering till Regional serier
I Västmanland föreskriver TRU 2014 reglerna gällande kvalificering till regionala serier 2015 enligt nedan...

P14 DM spelas i serieform. 1:an är kvalificerad för P15 Regional serie kommande säsong.
För tillsättning av ev. ytterligare platser tar VFF emot ansökan om deltagande från föreningar.
Särskilda skäl beaktas tillsammans med en ev. placering i DM eftersom förutsättningarna kan vara olika från en säsong till en annan.

P15 DM spelas i serieform. 1:an är kvalificerad för P16 Regional serie kommande säsong.
För tillsättning av ev. ytterligare platser tar VFF emot ansökan om deltagande från föreningar.
Särskilda skäl beaktas tillsammans med en ev. placering i DM eftersom förutsättningarna kan vara olika från en säsong till en annan.

Detta ger alla föreningar en öppning att delta i den regionala serien även om föreningen inte deltagit med något lag i DM.

Direktkvalificerade föreningar (1:an i P14 DM resp. P15 DM), Skiljebo SK i båda åldrarna, kommer kontaktas för att bekräfta deras deltagande i regional serie 2015.

Övriga föreningar som har intresse av spel i regionala serier ska alltså skicka in en ansökan om deltagande i P15- eller P16 Regional 2015. Detta sker genom en enkel skrivelse som beskriver verksamheten gällande lagen i den aktuella ålderskullen och skäl till regionalt spel.

Ansökan undertecknas av behörig firmatecknare och skickas till VFFs Ungdomskommitté på kansli@vff.se senast 2014-12-15.5 april 2016 kl.18.00
Plats:

Rocklunda Restaurang och Konferens
Anmälan:
senast 2016-03-28

senast 2016-03-28