Inbjudan till seriespel och poolspel för barn och ungdomar 2018

Nu är det möjlig att anmäla lag för serie och poolspel 2018.
Anmälan är öppen och görs via Fogis.
Sista anmälningsdag 1 mars (11v11, 9v9 och 7v7).
Sista anmälningsdag 1 april (5v5 och 3v3).

Läs mer

Svensk fotboll har tagit ett stort steg på vägen för nationella spelformer. Detta innebär att 2018 kommer vi i Västmanland och övriga Sverige att pröva det mesta vad gäller de nya spelformerna. 2019 kommer dessa att gälla i hela landet.
Dessa förändringar, som underbyggs av forskning och beprövade erfarenheter, är för att ge våra barn och ungdomar den bästa möjliga upplevelsen av fotboll.

I arbetet med nya spelformer har den övergripande tanken varit att bland annat tydliggöra matchens betydelse, planens yta i kombination med antalet spelare. Om barnen får möjlighet att röra bollen ofta och ta många beslut har det en positiv påverkan på deras utveckling av fotbollens färdigheter och deras spelförståelse. Allt detta sammantaget ger en långsiktig utveckling av spelare och framför allt så kommer detta skapa en större passion för fotboll och ett livslångt intresse.

Så många som möjligt – Så länge som möjligt – I så bra miljöer som möjligt, är det vi och SvFF har som mål.

Mer information om de nya spelformerna finner ni på http://fogis.se/barn-ungdom/nya-nationella-spelformer/
Mer om tävlingsbestämmelser kommer. Arbetet med nya Tävlingsbestämmelser (TB) och Representationsbestämmelser (RB) pågår och ses över för barn och ungdom.

VFF kommer att införa det mesta, dock kommer vi i år inte införa olika storlekar på planer, utan använd måtten som ni redan har för 5 mot 5, 7 mot 7 och 9 mot 9. De föreningar som har möjlighet att redan i år pröva olika plan storlekar i seriespelet, så kan ni självklart göra detta. Vi kommer i år, inte vara helt i linje gällande åldrar för de respektive spelformerna (VFF har sedan en lång tid tillbaka arbetat för att ligga i linje med fotbollens spela lek och lär, vilket gör att förändringarna gällande åldrar inte blir så dramatisk).

VFF kommer under mars/april att bjuda in till informationsträffar, gällande nya regler som införs i år och kommer vara uppdelat i flera träffar beroende på spelform. Se mer information nedan. Träffarna ersätter det ordinarie "Vårmötet för barn och ungdom".
För information så är och kan DM vara kvalande för andra tävlingar (nationella, så också regionala). Med anledning av detta kan DM göras om för vissa tävlingar och spelas i form av seriespel.

VFF erbjuder följande spel 2018:
Seriespel/poolspel upp till och med 12 år är alltid utan resultat tabeller.

Flickor

 • 16-17 år (födda 2002-2001) 11v11, administreras tillsammans med Örebro. Lag från Södermanland kan delta (anmälan sker till lätt eller svår).
 • 14-15 år (födda 2004-2003) 11v11, administreras tillsammans med Örebro. Lag från Södermanland kan delta (anmälan sker till lätt eller svår).
 • 13-14 år (födda 2005-2004) 9v9 (anmälan sker till lätt eller svår).
 • 11-12 år (födda 2007-2006) 7v7.
 • 10 år (födda 2008) 7v7.
 • 9 år (Födda 2009) 7v7, (rekommenderas att spela 5-manna, se poolspel nedan).

Pojkar

 • 16-17 år (födda 2001-2002) 11v11, administreras tillsammans med Örebro. Lag från Södermanland kan delta (anmälan sker till lätt eller svår).
 • 15-16 år (födda 2002-2003) 11v11 (anmälan sker till lätt eller svår).
 • 14-15 år (födda 2003-2004) 11v11 (anmälan sker till lätt eller svår).
 • 13-14 år (födda 2004-2005) 9v9 (anmälan sker till lätt eller svår).
 • 11-12 år (födda 2006-2007) 7v7.
 • 10 år (födda 2008) 7v7.
 • 9 år (Födda 2009) 7v7 (rekommenderas att spela 5-manna, se poolspel nedan).

Flickor/Pojkar poolspel 5v5

 • 7-9 år (födda 2009-2011) 5v5 poolspel för pojkar och flickor. Föreningar är värdar för detta sammandrag. Planerade veckor för poolspel är v20, v22, v24, v35 och v37, ändringar kan förekomma. Anmälan till följande grupper: F9, P9, F8, P8, F7 och P7.
  Skicka in önskemål om att få vara värd för en av dessa veckor till johan.becker@vstm.rf.se
Ny spelform för i år 3v3 spel med nät-sarg
 • 6-7 år (födda 2011-2012) 3v3 poolspel för flickor och pojkar. Dessa lag kan vara mixade flick/pojklag. Vi kommer även att spela med denna spelform på Fotbollensdag den 18 augusti. Föreningarna är värdar för detta sammandrag. Planerade veckor för detta är v21, v23, Fotbollensdag 18 augusti, v34 och v36

Skicka in önskemål om att få vara värd för en av dessa veckor till johan.becker@vstm.rf.se.
Vi kommer att välja värdföreningar så att det blir en geografisk spridning i Västmanland. Möjligheten att anmäla till denna spelform öppnar senare, när vi vet vilka föreningar som kommer att vara värdar.

Seriesammansättning:
Sammansättningen av dessa serier och poolspel sker efter samma förutsättningar som tidigare år med hänsyn till ålder och geografiska grupper. Slutgiltig sammansättning sker vid informationsträffarna och därför är det viktigt att ni närvarar på dessa.

Informationsträffar:
11v11 och 9v9, den 12 mars kl. 18.00  Även diskussion om DM
7v7, den 21 mars kl. 18.00
5v5 och 3v3, den 10 april kl. 18.00
Inbjudan till dessa träffar med mer information kommer.

Dispenser:
För lag med flera årskullar kan dispenser sökas före och under säsong. Dispensansökningsblankett hittar ni på VFF hemsida.

Anmälan av lagen sker i FOGIS på följande sätt:
- Se till att ni bytt säsong till 2018.
- Välj fliken "Förening" och Underrubriken "Lag".
- Se till att Könet "Man" är rätt samt att Kategori är Rätt. P10-P12 "Barn" och P13-19 "Ungdom" och Visa.
- Välj "Laget som ska anmälas" genom att klicka på "ny anmälan" på rätt lagnamn. Om laget inte finns, gör ett Nytt lag.
- Anmäl laget till "Rätt Serie" och fyll i aktuella uppgifter. Spara.
OBS! Om ni inte har Fogis-Inloggning, kontakta er Fogis-Ansvarig i föreningen för att få inloggning.

Ekonomi:
Anmälningsavgiften kommer att faktureras föreningarna efter att anmälningstiden gått ut.

2019 kommer de nya nationella spelformerna att spelas i följande åldrar för både Flickor och Pojkar:

15-19 år (födda 2004-2000) 11v11 serie
13-14 år (födda 2006-2005) 9v9 serie
10-12 år (födda 2009-2007) 7v7 serie
8-9 år (födda 2011-2010) 5v5 poolspel
6-7 år (födda 2013-2012) 3v3 poolspel

VÄLKOMMEN MED ER FÖRENINGS ANMÄLAN TILL ÅRETS UNGDOMSSERIER!

Västmanlands fotbollförbund
Med vänlig hälsning

Charlotta Bladh Johan Becker
070-242 88 13  010-476 48 38