Tränarutbildning våren 2016

Aktuella tränarkurser samt information om föreningsintern tränarutbildning, SUP och UEFA B.

Tränarutbildning C och B Ungdom centralt

VFF planerade in två kurser Tränarutbildning C (TUC) samt två kurser Tränarutbildning B Ungdom (TUBU) under januari/februari. Tyvärr tvingades vi ställa in en av resp. utbildning. De två övriga genomförs dock som planerat under februari. Nästa centrala kurser planeras att genomföras oktober-februari.

Om VFFs kursdatum inte passar så finns möjligheten att söka sig till närliggande distrikt.

Aktuella centrala kurser i distrikten

Föreningar kan söka ekonomiskt stöd via Idrottslyftet.

Tränarutbildning C föreningsinternt

VFF har nu börjat bevilja Tränarutbildning C föreningsinternt.
Först ut är Arboga Södra IF som genomför en kurs under mars/april.

Läs mer och ansök om Tränarutbildning C föreningsinternt här...

Aktuella föreningsinterna kurser

Föreningar kan söka ekonomiskt stöd via Idrottslyftet.

UEFA B

Den nya kursen UEFA B kommer att genomföras i samarbete med Södermanland och Uppland med start i oktober 2016. Utbildningen består av 13 kursdagar under ca sex månader. Planeringsarbetet påbörjas i mars, mer information och inbjudan kommer under våren.

Läs mer om UEFA B...

Spelarutbildningsplanen

Den nya handledningen för utbildning i Spelarutbildningsplanen (SUP) är nu klar och utbildning kommer under våren att kunna genomföras i föreningsregi. Mer info kommer under februari.