Övergångsregler

Tidigare utbildning: Du fortsätter här:

Avspark
och/eller
1-3 delkurser Bas 1

Tränarutbildning C

4 delkurser Bas 1
och/eller
1-4 delkurser Bas 2
Tränarutbildning B Ungdom
alternativt
Tränarutbildning UEFA B
Diplomkurs (UEFA B) Tränarutbildning UEFA A
Avancerad (UEFA A)

Tränarutbildning UEFA Elite Youth A
alternativt
Tränarutbildning UEFA PRO

UEFA Elite Youth A Tränarutbildning UEFA PRO