Ansökan om föreningsintern Tränarutbildning C

Tränarutbildning C (C-diplom) kan genomföras i föreningsmiljö efter godkännande från VFFs Utbildningskommitté.

Ansökan

Ansökan görs av utbildningsansvarig i föreningen via avsett webbformulär minst sex (6) veckor innan kursstart. Ansökningsformulär finns längst ned på denna sida.

OBS! Det är viktigt att följande information läses igenom noggrant och följs.

Instruktörer

Alla kurser genomförs normalt av två behöriga instruktörer vilka utses av VFF såvida inte föreningen redan har kontaktat dessa. Ange ev. inbokade instruktörer i ansökan.

Ekonomi

Föreningen står för alla kostnader och faktureras utgifter för instruktörer som VFF betalat ut. Prel. kostnad per instruktör: 4 000 kr i arvode inkl. sociala avgifter plus ev. reseersättningar.
VFF fakturerar en administrativ avgift om 3000 kr/tillfälle, samt 100 kr per deltagare.

Teori och praktik

Som arrangör måste ni uppfylla en del krav gällande teori- och praktik.

 • Teorilokal möblerad med "skolsittning", filmduk, whiteboard el. blädderblock (inkl. pennor) samt penna och anteckningsblock till samtliga deltagare
 • Internetuppkoppling till instruktörer
 • Praktiklokal ska vara en idrottshall/mindre fotbollsplan med minsta mått 40 x 20 m
 • Bollar till alla deltagare
 • Västar (två färger)
 • Koner (minst 20 st)
 • Övningstrupp för praktikpassen (enligt öv med instruktör)
 • Teori- och praktiktider ska finnas tillgängliga enligt kursprogram nedan

Program

OBS! Kursdagarna ska ligga med 2-3 veckors mellanrum.

Kursdag 1

08.30 – 09.00 Inledning
09.00 – 10.30 Teori 1
10.30 – 11.00 Fika
11.00 – 12.30 Praktik 1
12.30 – 13.30 Lunch
13.30 – 15.00 Teori 2
15.00 – 15.30 Fika och ombyte
15.30 – 17.00 Praktik 2
17.30 – 18.00 Webbuppgifter

Kursdag 2

08.30 – 09.00 Inledning
09.00 – 10.30 Teori 3
10.30 – 11.00 Fika
11.00 – 12.30 Praktik 3
12.30 – 13.30 Lunch
13.30 – 15.00 Teori 4
15.00 – 15.30 Fika och ombyte
15.30 – 17.00 Praktik 4
17.30 – 18.00 Avslutning

Kursadministration

När ansökan godkänns lägger VFF upp utbildningen i Fogis vilken därmed visas på VFF:s hemsida på http://vff.se/utbildning/aktuella-tranarutbildningar-foreningsinternt/.

Anmälan av deltagare

 • Arrangerande förenings egna deltagare ska anmälas i Fogis.
  Manual finns på http://vff.se/fogis/manual-forening/utbildning-administration/.
 • Minst sex (6) platser ska erbjudas för deltagare från andra föreningar.
 • Föreningar kan anmäla deltagare till er kurs via Fogis och deltagare kan även anmäla sig via VFF:s hemsida. Dessa funktioner kan ni som förening stänga av i Fogis vid behov.

Sista anmälningsdatum

 • Anmälan i Fogis stängs som standard sju (7) arbetsdagar innan kursstart. Då har du som utbildningsansvarig skyldighet att kontakta utsedd instruktör som tar beslut om det finns tillräckligt många deltagare för att genomföra kursen.
 • Normalt genomförs inga kurser vid färre än 12 deltagare.
  I samråd med instruktör kan dock kursen genomföras med färre deltagare.
  Då med endast en instruktör och om föreningen ordnar en lämplig övningstrupp.

Kallelse

Ev. kallelse skickas av föreningen.

Kurslitteratur

Utbildningsansvarig i föreningen beställer kurslitteratur för Tränarutbildning C hos Holmbergs i god tid innan kursstart, på tfn: 040-660 66 50 eller via http://www.fotbollforlaget.se.

Rapportering efter kursen

 • Avsedd deltagarlista ska användas och hämtas här... Deltagarlista (PDF-dokument, 175 kB)
 • Föreningens kursansvarige har skyldighet att rapportera deltagarlista till föreningens SISU-kontakt.
 • Instruktörer ansvarar för att deltagarlista med notering om godkända/ej godkända inlämnas till VFF.
 • VFF:s utbildningsansvarige tjänsteman registrerar godkända deltagare i Fogis.

Ansökningsformulär

OBS! Det är viktigt att ovantående information läses igenom noggrant och följs.

Ansökan görs av utbildningsansvarig i föreningen via webbformulär nedan, minst sex (6) veckor innan kursstart

Kontaktperson för kursen

Kursinformation

Utbildningsplats

Ansvarig för ansökan

OBS! Spara uppgifterna genom att skriva ut sidan innan du klickar på skicka ansökan!