Föreningsintern Ungdomsdomarutbildning 2015

Västmanlands Domarkommittè erbjuder er föreningar att anmäla er till att genomföra interna ungdomsdomarutbildning.

För att genomföra en föreningsintern domarutbildning så finns en del krav på teori- och praktikplatser att följa.

Teori

Arrangerande förening ordnar lämplig lokal (gärna skolsittning), blädderblock eller whiteboard med tillhörande pennor.

Praktik

Idrottshall, fotbollsplan eller annan fri yta anpassad efter årstid för att kunna genomföra praktisk domarträning.

Ålder-deltagare

De yngsta delatagarna måste vara 14 år eller att de fyller 14 år under utbildningsåret. Inventera i föreningen om det finns spelare/ledare som slutat som vill ta upp dömning för ungdomar.

Kursens genomförande

För att kursen skall genomföras måste det vara minst fem (5) deltagare samt en vuxen måste finnas på plats. Samarbeta gärna med närliggande förening för att få fulla utbildningar.

Har ni tidigare arrangerat domarutbildning kan vi även genomföra en fortbildning för dessa domare.

Idrottslyftet kan sökas för kostnaden för utbildningen. Kom ihåg att anmäla kursen till SISU för att kunna få bidrag, använd deltagarlistan. Kontakta er konsulent vid frågor.
http://vff.se/forbundsinformation/idrottslyftet/

Anmälan av utbildning

Anmälan och frågor görs till Gösta Fredriksson 070-115 02 40 senast tre (3) veckor före tänkt utbildningsdag.

Kostnader

7-manna utbildning
Instruktör 1500 kr + resa
Material 250 kr/deltagare (regelbok, pipa, signalkort, tröja)

11-manna utbildning
Instruktör 2200 kr + resa
Material 250 kr/deltagare (regelbok, pipa, signalkort, tröja)

Fortbildning
Instruktör 1200 kr + resa
Material 100 kr

Deltagarlista

Västmanlands Fotbollförbund
Domarkommittén