Grundkurs för distriktsdomare 14-15 mars 2015

Vill du börja döma fotboll? VFF:s Domarkommittè bjuder in till Grundkurs steg 1 för Distriktsdomare 14-15 mars 2014 i Köping. Anmälan senast 8 mars

Du skall vara 16 år eller äldre och förberedd på att vara med och döma i distriktsfotbollen. Kursen består av en teoridel och en praktikdel.

Kurskostnaden på 1800 kr skall betalas före kursstart Bankgiro: 823-0401
Skriv vilken kurs samt ditt namn.

Anmälan senast 8 mars

Kallelse utsändes via e-post senast en vecka före kurstillfället.

Västmanlands Fotbollförbund
Domarkommittén