Tränarutbildning C (TUC), 2019-01-19 kl. 08:30 t.o.m. 2019-02-03 kl. 18:00

Utbildning
Tränarutbildning C (TUC)
Plats
Teorilokal: VIK.s Klubblokal Praktiklokal: Bombardier Arena A-hall
Arrangör
Västerås IK
Startdatum
2019-01-19 kl. 08:30
Slutdatum
2019-02-03 kl. 18:00
Antal platser
24 (1 ledig)
Avgift
1 950,00 SEK
Utbildningsansvarig
Johan Becker, becker@vff.se
Sista anmälningsdag
2019-01-06
Instruktör
Ingemar Eriksson, ingemar_eri@hotmail.com
Fredrik Ramström, rahmstrom@hotmail.com
Beskrivning

Kursen består av två kursdagar á åtta timmar.
Mellan kursdagarna görs ett antal webbuppgifter.

Svenska Fotbollförbundets Tränarutbildning C vänder sig till tränare för barn upp till och med 12 år men är också en obligatorisk instegsutbildning för alla som vill gå vidare inom Svenska Fotbollförbundets utbildningsprogram.

Läs mer på http://fogis.se/tuc

Kursdag 1 (C1)
08.30-09.00 Inledning
09.00-10.30 Teori 1: Beskrivning av spelet
10.30-11.00 Fika
11.00-12.30 Praktik 1: Anfallsspel. Speluppbyggnad - driva
12.30-13.30 Lunch
13.30-15.00 Teori 2: Med barnen i fokus. Barnfotboll och lärande
15.00-15.30 Fika och ombyte
15.30-17.00 Praktik 2: Anfallsspel. Komma till avslut och göra mål - skjuta
17.30-18.00 Webbuppgifter. Avslutning

Kursdag 2 (C2)
08.30-09.00 Inledning
09.00-10.30 Teori 3: Att kunna och förstå fotboll
Träningsplanering
10.30-11.00 Fika
11.00-12.30 Praktik 3: Anfallsspel. Speluppbyggnad – spelbarhet och
spelavstånd
12.30-13.30 Lunch
13.30-15.00 Teori 4: Tränarens förhållningssätt under match
Leken som metod
15.00-15.30 Fika och ombyte
15.30-17.00 Praktik 4: Fysisk träning i barnfotbollen genom lek
17.30-18.00 Avslutning