Tränarutbildning A Ungdom (TuA), 2019-01-26 kl. 08:30 t.o.m. 2019-03-03 kl. 18:00

Utbildning
Tränarutbildning A Ungdom (TuA)
Plats
Rocklunda Restaurang & Konferens (praktik på Solid Park Arena, konstgräs utomhus)
Arrangör
Västmanlands Fotbollförbund
Startdatum
2019-01-26 kl. 08:30
Slutdatum
2019-03-03 kl. 18:00
Antal platser
24 (2 lediga)
Avgift
4 800,00 SEK
Utbildningsansvarig
Johan Becker, becker@vff.se
Sista anmälningsdag
2019-01-01
Instruktör
Kent Viol, kent.viol@telia.com
Anette Mogren, anette.mogren@skola.vasteras.se
Robert Alm, robert@heroteknik.se
Johan Becker, becker@vff.se
Mohammad Arghashi, mohammad.arghashi@vasteras.se
Beskrivning

Svenska Fotbollförbundets tränarutbildning A ungdom vänder sig till alla ungdomstränare med ambition att leda och coacha sina spelare med moderna lärandemetoder och högsta kvalite när det gäller träningsinnehåll och individuell uppföljning, allt för att uppnå optimerad utveckling och nöjda spelare.
Kursen består av 4 dagar á åtta timmar. Innan kursstart och mellan kursdagarna görs ett antal webbuppgifter.
Dagens unga spelare ställer höga krav på träningsinnehåll, coaching och individuell uppföljning och återkoppling.
En noggrant planerad verksamhet med hög kvalitet i alla delar är ett måste för att uppnå bästa möjliga resultat.
Tränarutbildning A ungdom erbjuder en omfattande kursplanmed de senaste rönen inom fotbollspsykologi, fotbollsfys samt taktiska delar i spelet och tränarens coaching under match.
Kursinnehållet riktar sig i första hand till tränare för spelare i de övre tonåren, men är i högsta grad användbart för tränare som är ansvariga för yngre spelare.
Kursen utgör ett fullgott alternativ till UEFA Elite Youth A och har samma målsättning - att ge tränare möjlighet att stödja sina ungdomsspelare i deras utveckling och möta spelarnas krav på bästa möjliga tränaing, match och vägledning.

Kursen innebär en progression i förhållande till innehållet i SvFF.
För att bli antagen måste du genomfört tränarutbilnding B ungdom och/eller UEFA B. Även tränare med diplom från högre kurser är välkomna att delta eftersom tränarutbildning A ungdom utgör ett viktigt kompetenstillskott för alla tränare.

Kallelse
Efter du blivit antagen till utbildningen och senast två veckor före kursstart, skickas en personlig kallelse via mail, tillsammans med program och inloggning till webbplatsen Tränarutbildning A Ungdom.
Föreningen faktureras då samtidigt.

Upplysningar Ring kansliet, Johan Becker 010-476 48 38 eller mail becker@vff.se

Västmanlands FOTBOLLFÖRBUND

Johan Becker