Grundkurs för Distriktsdomare, 2017-03-20 kl. 18:00 t.o.m. 2017-03-29 kl. 21:00

Utbildning
Grundkurs för Distriktsdomare Steg 1
Plats
Västmanlands Fotbollförbund, Idrottens hus
Arrangör
Västmanlands Fotbollförbund
Startdatum
2017-03-20 kl. 18:00
Slutdatum
2017-03-29 kl. 21:00
Antal platser
75 (42 lediga)
Avgift
1 800,00 SEK
Utbildningsansvarig
Mikael Wennlöf, mikael.wennlof@gmail.com
Sista anmälningsdag
2017-03-12
Beskrivning

Västmanlands Fotbollförbund inbjuder till Grundkurs steg 1 för fotbollsdomare.

Du skall vara född 2001 eller tidigare och förberedd på att vara med och döma i distriktsfotbollen.

Kursen består av en teoridel och en praktikdel och är uppdelad på fem olika tillfällen:
20/3 18-21
29/3 18-21
22/4 9-17
25-27/5 Praktikmatcher under Sharp Cup i Västerås (en eller två dagar beroende på deltagarantal)
7/6 18-21

Anmäl dig till grundutbildning i Fogis och förbered dig på att närvara på den första obligatoriska träffen måndagen den 20/3 kl. 18.00-21.00 på Västmanlands Fotbollförbund i Idrottens hus, Ånghammargatan 4.

Utbildningen omfattar tre olika delar:
Regelkunskap
Domarteori och praktisk domarträning
Praktikmatcher

OBS Åldersgräns 16 år!

Avgiften för utbildningen är 1800 kr
Kurskostnaden skall betalas före kursstart Bankgiro: 823-0401
Skriv vilken kurs samt ditt namn.

Kallelse utsändes via E-post senast en vecka före kurstillfället.

Västmanlands fotbollförbund, domarkommittén