Tävlingar med tillstånd

OBS! Inbjudan får ej skickas till föreningar innan tillstånd beviljats.

Tillståndsansökan för tävling och arrangemang i Västmanland (inkl. tävlingsföreskrifter)

Tillståndsansökan för tävling och arrangemang i Västmanland (inkl. tävlingsföreskrifter)

Tillståndsfrågor och regeländringar för futsal och andra inomhustävlingar (2015-09-29)

Förenings eget arrangemang av tävling och träningsmatch

Föreningar i Västmanland ska söka tillstånd för att arrangera tävling och för träningsmatcher av karaktär arrangemang.

Enstaka träningsmatcher med domartillsättning meddelas via särskild blankett.

Läs mer i SvFFs Tävlingsbestämmelser 2 kap 8 §.