Dispenser för överåriga

Ansökan om dispens för överårig sker på avsedd blankett nedan.

Ansökan om dispens för överårig ungdomsspelare

Ansökan om dispens för överårig ungdomsspelare

Behandlade dispenser för överåriga per förening

OBS! Samtliga beslut är baserade på de skäl som angetts vid ansökan. Om beslutet anses felaktigt kan ansökan omprövas av VFFs Ungdomskommitté. För att ompröva en ansökan ska ansökningsnr och förtydligande skäl samt antal spelare i resp. ålder skickas till kansli@vff.se.

Beviljade dispenser 2017 av VFF

Se även dispenser beviljade av Örebro Läns FF http://www.olff.se/tavling/dokumentbank/

Senast uppdaterad: 2017-06-09 11:59:27