Ansökan om nytt speldatum i distriktsserie

I tävling med fastställda speldatum kan Tävlingskommittén enligt "2 Kap 13 § Matchändring" i tävlingsbestämmelserna medge ändrat speldatum pga omständigheter som kommit till föreningens kännedom efter spelordningens fastställande.

Framställan om nytt speldatum skall alltid göras av hemmalaget med detta formulär, med angivande av orsak och ett nytt bokat speldatum till önskad ändring med bortalagets medgivande. Ansökan om matchändring skall ske senast sju (7) dagar före fastställt speldatum.

Beviljade matchändringar redovisas på webben...
http://vff.se/matchandringar


Uppgifter om fastställt speldatum

Uppgifter om nytt speldatum: Obligatoriskt

Motståndarna har godkänt ändrat speldatum enligt samtal med...


OBS! Uppgifterna nedan ifylls av VFFs Tävlingskommitté
Västmanlands Fotbollförbund Tävlingskommittén