P02 Kallelse till samling och träning söndag 18/2

Läs vidare för mer information tid, deltagare, etc.