Uppskjutna riksläger för kullen födda 2006

Med anledning av de rådande omständigheterna gällande pandemin kommer de planerade rikslägren för pojkar och flickor skjutas upp. De läger som skulle ha genomförts under vecka 26 och 27 skjuts nu fram till vecka 30 respektive 31.

Nya datum:
Pojkar -06: 26-30 juli
Flickor -06: 1-5 aug