F06 Kallelse och uppdaterad planering

KLICKA PÅ RUBRIKEN FÖR ATT LÄSA MER OCH DE BIFOGADE FILERNA

Söndagen den 14 mars och Söndagen den 21 mars kommer Distriktslag F06 samlas för träning på Iver Arena.

Bifogat denna kallelse finns 3 dokument Info inför träningar, Kallelse träningar, Distriktslagets arbetssätt

Då har vi äntligen fått klartecken från Distriktet att köra igång verksamheten för distriktslagen!

Utifrån nu gällande riktlinjer så har vi givits möjlighet att genomföra träningar under mars månad och även omdet råder stor osäkerhet gällande kommande månader och riktlinjer så har vi nu lagt en uppdaterad planeringfram till sommaren där det ligger distriktsmatcher planerade i april och ett läger i maj. Vi planerar förgenomförande enligt nedan men får naturligtvis också anpassa oss för de aktuella riktlinjer som kommer attgälla vid respektive tillfälle. Förändras förutsättningarna så kommer vi också justera vår planering.