Anmälan öppet matchläger P05

För att få en bild av vilka spelare som finns i länet kommer vi att erbjuda frivilliga matchläger. Den selekterade verksamheten börjar tidigast 1 januari 2020, fram till dess är all verksamhet öppen.
Vi kommer att erbjuda tre tillfällen och dessa är 6 november kl 18-21, 13 november kl 18-21 samt 21 nov kl 18-21.
Alla spelare som vill deltaga på något av dessa läger måste anmälas via bifogad länk senast 2 november.
Vi skickar denna inbjudan till er så att ni kan distribuera den vidare till era spelare alternativt att ni registrerar era spelare som avser delta. Vid dessa tillfällen kommer vi från VFF att hålla informationsmöte med ledare innan matcherna mellan kl 17:15-17:45.

Den utrustning som krävs på matchlägret är utrustning för fotboll utomhus på konstgräs Solid Park. VFF tillhandahåller numrerade västar till spelarna.

För att registrera deltagare till öppet matchläger, klicka här à https://forms.gle/d4EYim9ZnetAVYUx6

Välkomna!
Niklas Rådberg DFK