Arbetsbeskrivningar

Spelarutvecklare (SU)

 • Kallelser till kansliet.
 • Följa upp landslagsaktuella spelare och rapportera till förbundskaptenerna.
 • Ha kunskap om spelare nationellt/internationellt.
 • SU jobbar i team med dfk och målvaktsintruktörer.
 • Planera nästkommande år.
 • Medverka på VFF möten.
 • Delta på större delen av distriktslagens verksamhet.
 • Säkerhetsställa kvalitén och stötta tränarna.
 • Vara en bra förebild på plan och vid sidan.

Distriktsförbundskapten (DFK)

 • Skriva kallelse och mejla SU/kansli.
 • Ringa/maila materialansvarig och ha en bra dialog med honom.
 • Hämta och lämna material.
 • Vara med och planera året med SU och sen planera in alla träningar så att man kan vara med på allt. Viktigast är Utvecklingslägren och Cup Kommunal/Distriktsungdoms turneringen.
 • Kontaktuppgifter på spelare.
 • Utbildningstillfällen som VFF ordnar.
 • DFK, målvaktsinstruktör och SU jobbar i team.
 • Skriva en årsberättelse i slutet på året.
 • Se matcher, prata med tränare och spelare inför Cup kommunal/Distriktsungdoms turneringen.
 • Kunskap om spelarna.
 • Kontakt med tränarna i föreningarna.
 • Vara en bra förebild på plan och vid sidan.

Fotbollsutvecklare (FU)

Västmanlands fotbollsförbunds målsättning med fotbollsutvecklare (FU):

 • Öka antalet fotbollsutvecklare till upp emot 40 st som sedan kan nå ut till Västmanlands 72 föreningar med utbildning och utveckling av föreningar, ledare, spelare och föräldrar
 • Utbilda, stödja och utveckla våra fotbollsutvecklare så att de känner trygghet, kunskap, glädje och stolthet i sitt arbete/uppdrag ute hos alla våra uppdragstagare
 • Istället för att föreningarna kommer till oss, åker vi ut till dem
 • Alla föreningar ska vara knutna till en eller flera fotbollsutvecklare
 • Vi ska alla jobba efter SvFF ledord:
  • Så många som möjligt-Så länge som möjligt-Så bra som möjligt
  • Alla är olika-Olika är bra

Att vara fotbollsutvecklare innebär:

 • Att representera Västmanlands fotbollsförbund (VFF) och vara dess förlängda arm ute i verksamheterna
 • Att ni lär ut och står för VFF och SvFF värdegrunder
 • Att arbeta:
  • Ute i föreningar med ledar-, spelar- och föreningsutveckling
  • Ute i föreningarna med tematräning för olika grupper
  • Vid gemensamma sammankomster i VFFs regi
  • Med distriktslagsverksamhet
  • Med andra områden som bidrar till VFFs och SvFFs målbild
  • Att ni deltar på utbildningar som VFF anordnar eller förordar
  • Att ni ges möjlighet till kontinuerlig Utveckling/Fortbildning
  • Att ni har en "samordnare" som delar ut uppdrag till er och som ni har som första kontakt inom VFF
  • Att bära de kläder som VFF tillhandahåller för verksamheten
  • Att ni arvoderas enligt VFF arvoderingslista (uppdaterad 2017)