Information om Idrottslyftet 2017

Idrottslyftet 2017 
Så många som möjligt, så länge som möjligt och så bra som möjligt!

Idrottslyftets syfte är att svensk fotboll vill nå så många barn och ungdomar som möjligt, att utveckla verksamheten så att barn och unga stimuleras till ett livslång idrottande i föreningsidrotten.

Idrottslyftet 2017-2019 ska rikta sig till utveckling av barn- och ungdomsfotbollen. Vilket lett till att under året 2016 har RF gett uppdrag till Svenska Fotbollförbundet och distrikten att arbeta fram Utvecklingsplaner för sin verksamhet som följer syfte och riktlinjer för Idrottslyftet.
Idrottslyftet 2017 kommer inriktningen vara inom olika områden, Föreningsutveckling, Träning och tävling, Tränare och Ledare och Anläggning.

Som tidigare år kan ni söka VFF:s färdiga utbildningspaket men även egna satsningar, det ska då tydligt framgå hur er ni tänkt genomföra er satsning och kopplat till något av områdena för Idrottslyftet 2017.

 • Idrottslyftssatsningar ska rikta sig till utveckling av barn- och ungdomsfotbollen
 • Ansökan sker fr.o.m. 1 februari via er föreningens inloggning på Idrott Online, Idrottslyftsfliken
 • Bestäm vad ni vill genomföra, uppskatta antal deltagare och gör en kostnadsberäkning
 • Om ni söker för fler satsningar – gör en ansökan per satsning
 • Idrottslyft för tidigare år skall vara återrapporterad innan eventuella medel för 2017 utbetalas.
 • Då pengar ej använts är föreningen återbetalningsskyldig
 • Ansvar - pengar ska användas till det man beviljats medel för
 • Två perioder och två ansökningstillfällen!
  • Period 1 från 1/1-15/12. Sök från 1/2- 2017, sista ansökningsdag 15/3 2017
  • Period 2 från 1/7-15/12. Om det finns medel kvar att söka så kommer det meddelande om ny ansökningsperiod

Kontakta din SISU-konsulent för stöd och råd med ansökan och genomförande av era utbildningssatsningar. Kontaktuppgifter på www.sisuidrottsutbildarna.se/vastmanland
All information om Idrottslyftet hittar du på vff.se/idrottslyftet

 • VFF:s förslag på utbildningspaket 2017 (kommer ut på hemsidan efter nyår).
 • Länk till Idrott Online

För frågor är ni välkomna att kontakta:
Marie Sanderson Bergwall
Tel. 010-476 48 36
E-post: marie@vff.se