Information om godkända Idrottslyft första ansökan

Nu har vi börjat att behandla Idrottslyftsansökningar från första ansökningsperioden t.om 15 mars och det finns lite nyheter för 2017

Det som är nytt från tidigare år gällande ansökningar för domarutbildning och tränarutbildningar är att dessa ansökningar måste återrapporteras senast 15 juni. De ledare och ungdomar som inte gått utbildningen fram tills dessa får ni göra en ny ansökan för när andra sökomgången öppnar om medel finns kvar. Alltså kommer ansökningar utbetals efter återrapport per deltagare och de som inte återrapporterat avslås ansökan.