Information och Idrottslyftspaket 2016

-Beslut på andra sökomgången av Idrottslyftet
-Information om återrapporter

Nu har ansökningar för andra sökomgången för Idrottslyftet beslutats. Påminner er om att återrapporterar alla genomförda aktiviteter ni fått godkända. Det är några föreningar som fortfarande inte har återrapporterat 2014-2015 efter påminnelse om detta, måste ske omgående.
Beslut togs att föreningar som har ansökningar som inte är återrapporterade 2014-2016 kommer inte att beviljas Idrottslyfts medel 2017.

Andra sök perioden öppnar för Idrottslyftet

Nu öppnar vi för möjligheten att söka andra omgången för Idrottslyftet. Det går bra att även söka för aktiviteter/projekt som redan är gjorda. Det är fortfarande många som inte återrapporterat genomförda aktiviteter och vi uppmanar till att göra detta snarast.
Nya ansökningar skall vara inne senast 1 september.

Andra sök perioden av Idrottslyftet

På grund av många ansökningar i första ansökningsperioden är vårt Idrottslyft uppbokat i projekt. Detta innebär att vi tyvärr inte öppna upp applikationen för en ny sökomgång nu 1 maj -31 maj.
Det är mycket ansökningar och projekt som sker under våren och under sommaren.Vi kräver nu i stället en återrapport på vår/sommar aktiviteter direkt efter avslutat projekt/aktivitet. Detta gör att vi förhoppningsvis kan öppna upp Idrottslyftets andra sökomgång 8 augusti.

Påminnelse om ansökan till Idrottslyftet senast 15 februari

Så många som möjligt, så länge som möjligt och så bra som möjligt!

Idrottslyftets syfte är att svensk fotboll vill nå så många barn och ungdomar som möjligt, att utveckla verksamheten så att barn och unga stimuleras till ett livslång idrottande i föreningsidrotten.
Satsningar för Idrottslyftet 2016 ska rikta sig till barn och ungdomar i åldern 7-25 år, utgå från ett jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv och genomsyras av riktlinjerna i Fotbollens spela, lek och lär, svensk fotbolls barn- och ungdomsinriktning. Förenings- och ledarutveckling samt satsningar på att rekrytera och utbilda unga ledare är prioriterat!

Utbildning i SvFFs spelarutbildningsplan är en rekommendation för idrottslyft 2016

Svenska fotbollförbundet har tagit fram en spelarutbildningsplan. Den beskriver hur svensk fotboll med bästa tänkbara lärandemiljöer ska utveckla fotbollsspelare. Det synsätt som genomsyrar spelarutbildningsplanen är detsamma som i Fotbollens spela, lek och lär och bygger på ett barnrättsperspektiv. För fotbollen i Västmanland är det mycket viktigt att innehållet i planen sprids. Därför har Västmanlands fotbollförbund beslutat att 2016 genomföra föreningsinterna utbildningar i spelarutbildningsplanen 2016 för att öka kunskapen hos våra föreningsledare. Vi rekommenderar att varje förening har en "spjutspets" som är ansvarig i sin förening. "Spjutspetsen" ser till att kontakta VFF:s för att boka utbildningstillfälle och informera ledare i föreningen.
Som tidigare år kan ni söka VFF:s färdiga utbildningspaket men även egna satsningar, det ska då tydligt framgå hur ni tolkat RF:s och SvFF:s inriktning för Idrottslyftet 2016

 • Idrottslyftssatsningar ska rikta sig mot barn och ungdomar i åldern 7-25 år
 • Ansökan sker fr.o.m. 1 januari via er föreningens inloggning på Idrott Online, Idrottslyftsfliken
 • Bestäm vad ni vill genomföra, uppskatta antal deltagare och gör en kostnadsberäkning
 • Om ni söker för fler satsningar – gör en ansökan per satsning
 • Idrottslyft för 2015 ska återrapporteras innan ev. medel för 2016 utbetalas.
 • Då pengar ej använts är föreningen återbetalningsskyldig
 • Ansvar - pengar ska användas till det man beviljats medel för
 • Två perioder och två ansökningstillfällen!
  - Period 1 från 1/1-15/12. Sök från 1/1- 2016, sista ansökningsdag 15/2 2016
  - Period 2 från 1/7-15/12. Sök från 1/5 2016, sista ansökningsdag 31/5 2016
  Kontakta din SISU-konsulent för stöd och råd med ansökan och genomförande av era utbildningssatsningar. Kontaktuppgifter på www.sisuidrottsutbildarna.se/vastmanland

All information om Idrottslyftet hittar du på vff.se/idrottslyftet

För frågor är ni välkomna att kontakta:
Marie Sanderson Bergwall
Tel. 021-10 26 31
E-post: marie@vff.se