Information och Idrottslyftspaket 2015

Så många som möjligt, så länge som möjligt och så bra som möjligt!

Idrottslyftets syfte är att svensk fotboll vill nå så många barn och ungdomar som möjligt, att de ska fortsätta så länge som möjligt och att verksamheten blir så bra som möjligt.

Satsningar för Idrottslyftet 2015 ska rikta sig till barn och ungdomar i åldern 7-25 år, utgå från ett jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv och genomsyras av riktlinjerna i Fotbollens spela, lek och lär, svensk fotbolls barn- och ungdomsinriktning. Förenings- och ledarutveckling samt satsningar på att rekrytera och utbilda unga ledare är prioriterat!

Utbildning i SvFFs spelarutbildningsplan ett krav för idrottslyft 2015!

Svenska fotbollförbundet har tagit fram en ny spelarutbildningsplan. Den beskriver hur svensk fotboll med bästa tänkbara lärandemiljöer ska utveckla fotbollsspelare. Det synsätt som genomsyrar spelarutbildningsplanen är detsamma som i Fotbollens spela, lek och lär och bygger på ett barnrättsperspektiv. För fotbollen i Västmanland är det mycket viktigt att innehållet i planen sprids. Därför har Västmanlands fotbollförbund beslutat att utbildning i den nya spelarutbildningsplanen är ett krav för att en förening ska få ta emot idrottslyft under 2015. Varje förening ansvarar för att utse en "spjutspets" som är ansvarig i sin förening. "Spjutspetsen" ser till att så många av era ledare som möjligt deltar vid passande utbildningstillfälle! Länk till mer information om spelarutbildningsplanen hittar ni här http://fogis.se/spelarutbildning/
Information och erbjudande om utbildning i spelarutbildningsplanen

Som tidigare år kan ni söka VFF:s färdiga utbildningspaket men även egna satsningar, det ska då tydligt framgå hur ni tolkat RF:s och SvFF:s inriktning för Idrottslyftet 2015

 • Idrottslyftssatsningar ska rikta sig mot barn och ungdomar i åldern 7-25 år
 • Deltagande på utbildning i spelarutbildningsplanen är ett krav för att få utbetalda medel
 • Ansökan sker via er inloggning på http://www.idrottonline.se fr.o.m. 1 januari 2015, Idrottslyftsfliken
 • Bestäm vad ni vill genomföra, uppskatta antal deltagare och gör en kostnadsberäkning
 • Om ni söker för fler satsningar – gör en ansökan per satsning
 • Maxbelopp är 100 000 kr
 • Idrottslyft för 2014 ska redovisas innan ev. medel för 2015 utbetalas
 • Då pengar ej använts är föreningen återbetalningsskyldig
 • Ansvar - pengar ska användas till det man beviljats medel för
 • Två perioder och två ansökningstillfällen!
  • Period 1 från 1/1-15/12. Sök från 1/1- 2015, sista ansökningsdag 15/2 2015
  • Period 2 från 1/7-15/12. Sök från 1/5 2015, sista ansökningsdag 31/5 2015

Kontakta din SISU-konsulent för stöd och råd med ansökan och genomförande av era utbildningssatsningar. Kontaktuppgifter på www.sisuidrottsutbildarna.se/vastmanland

Information om VFF:s olika utbildningspaket 2015 hittar du nedan:

Västmanlands Idrottsförbund förmedlar medel för:

 • Ökad tillgängligheten till anläggningar och idrottsmiljöer
 • Samverkan med skolan

Detta kan sökas via http://www.rf.se/Distrikt/VastmanlandsIdrottsforbund/

För frågor är ni välkomna att kontakta:
Marie Sandersson Bergwall
Tel. 021-102631
E-post: marie@vff.se

Visa VFF:s utbildningspaket 2015