Beslut gällande Idrottslyftet 2015 - andra sökomgången

Under vecka 26 kommer ni att få brev om besluten gällande Idrottslyftet 2015 - andra sökomgången från Västmanlands Fotbollförbund

Utgångspunkten för att få ansökningarna beviljade har varit att de anknyter till de områden distriktet vill lyfta fram, exempelvis tränarutbildningar, föreningsutveckling och satsningar som stämmer överens med Fotbollens spela, lek och lär.
Styrelsen har beslutat att kostnaderna för tränarutbildningarna skall sänkas till en mindre kostnad. Det innebär att ni som fick beviljade medel i första sökomgången för utbildning kommer dessa ansökningar och beviljade medel justeras efter de nya kostnaderna och subvention i IdrottOnline. Beslutet ligger kvar med en subvention med halva kostnaden för tränarutbildningarna. Dessa justeringar påbörjas redan nu på grund av att vi skall veta hur mycket medel vi har att fördela, det har varit ett hårt tryck på ansökningar 2015 vilket är positivt.