Idrottslyftet

Prenumerera på Idrottslyftet via feeds (rss)

Nytt datum för Idrottslyftsansökan 2017

Idrottslyftet 2017 
Så många som möjligt, så länge som möjligt och så bra som möjligt!

Idrottslyftsapplikationen görs om inför 2017 och det innebär att vi på distriktet skall gå en utbildning innan den kan öppnas för ansökan från er föreningar.
Nytt datum för ansökan är 1 feb.

Information om Idrottslyftet 2017

Idrottslyftet 2017 
Så många som möjligt, så länge som möjligt och så bra som möjligt!

Idrottslyftets syfte är att svensk fotboll vill nå så många barn och ungdomar som möjligt, att utveckla verksamheten så att barn och unga stimuleras till ett livslång idrottande i föreningsidrotten.

Idrottslyftet 2017-2019 ska rikta sig till utveckling av barn- och ungdomsfotbollen. Vilket lett till att under året 2016 har RF gett uppdrag till Svenska Fotbollförbundet och distrikten att arbeta fram Utvecklingsplaner för sin verksamhet som följer syfte och riktlinjer för Idrottslyftet.
Idrottslyftet 2017 kommer inriktningen vara inom olika områden, Föreningsutveckling, Träning och tävling, Tränare och Ledare och Anläggning.

Information och Idrottslyftspaket 2015

Så många som möjligt, så länge som möjligt och så bra som möjligt!

Idrottslyftets syfte är att svensk fotboll vill nå så många barn och ungdomar som möjligt, att de ska fortsätta så länge som möjligt och att verksamheten blir så bra som möjligt.

Satsningar för Idrottslyftet 2015 ska rikta sig till barn och ungdomar i åldern 7-25 år, utgå från ett jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv och genomsyras av riktlinjerna i Fotbollens spela, lek och lär, svensk fotbolls barn- och ungdomsinriktning. Förenings- och ledarutveckling samt satsningar på att rekrytera och utbilda unga ledare är prioriterat!

Visa alla nyheter