Samsyn Västmanland


Genom "Samsyn Västmanland" har några av länets specialdistriktsförbund beslutat att ännu tydligare bedriva idrottsverksamhet utifrån barn- och ungdomars perspektiv. Tanken är att dubbelidrottande ska vara naturligt och att ingen ska tvingas välja idrott i tidig ålder. Överenskommelsen gäller barn upp till 15 års ålder och idrotterna fotboll, handboll, ishockey, innebandy och bandy.

Se dokumenten nedan...