Tävlingskommitté

Anna-Karin Johansson

Ordförande Tävlingskommittén

Mobil: 070-637 20 68
E-post: handberga@spray.se

Gunnar Guldbrand

Tel: 021-701 46

Eva Österlund

Tel: 0704-59 56 09

Anders Törnblom

Tel: 070-627 13 84

Stellan Andersson

Tel: 073-071 32 62

Lennart Svensson

Mobil: 0768-05 22 04
E-post: lennartsvensson45@live.se

Rune Berglind

Mobil: 0705-613625
E-post: rune.berglind@gmail.com