Årsmöte

Västmanlands Fotbollförbund bjuder in till årsmöte 6 mars 2017 kl 18.30 på ABB Arena Nord Västerås. Anmälan senast 19 februari 2017.

Anmälan av fullmakt till VFFs årsmöte


Ombud

Att vid Västmanlands Fotbollförbunds årsmöte föra vår talan.

Enligt VFFs stadgar § 7 får varje förening utse högst två ombud. Har föreningen fler intresserade än de två ombuden kan dessa anmälas som åhörare.
Vi anmäler följande åhörare

Efter mötet bjuder VFF på kaffe och smörgås. För att kunna förbeställa vill vi att ni anmäler hur många från er förening som önskar förtäring.
Beställning av förtäring

Anmälan skickas in av ordförande/sekreterare