12. Utbildning (administration föreningsintern kurs/anmälan/utbildade)

12.1 Administration av föreningsintern kurs

Välj i följande ordning...

 1. "Förening" i huvudmenyn
 2. "Utbildningar" i undermenyn
 3. Fliken "Anmälan".
 4. Klicka på aktuellt "Tillfälle"
 5. Fliken "Uppgifter"
 6. Markera rutan för "Öppet utbildningstillfälle" (valfritt).
  Om tillfället är markerat som öppet, kan andra föreningar anmäla deltagare. Annars kommer endast din förening och ditt distriktsförbund kunna lägga till nya deltagare.
 7. Markera rutan för "Visa utbildningstillfälle på webben" (valfritt).
  Här kan du bestämma om utbildningstillfället skall vara synligt på distriktens hemsidor. Om tillfället är öppet är det en bra ide att denna är ikryssad för att nya deltagare lättare skall kunna hitta utbildningen.

12.2 Anmäl deltagare

Välj i följande ordning...

 1. "Förening" i huvudmenyn
 2. "Utbildningar" i undermenyn
 3. Fliken "Anmälan".
 4. Klicka på aktuellt "Tillfälle"
 5. Fliken "Deltagare"
 6. Klicka på "Hämta en eller flera deltagare från urval" (i egen förening)
  - Sök via lagroll, föreningsroll eller spelare i förening
  - Markera rutan framför deltagare
  - Klicka på "Lägg till markerade"
  eller
 7. Klicka på "Hämta en ny deltagare"
  - Klicka på kikaren på raden "Namn"
  - Sök via personnummer eller "Personer hos... [föreningsnamn]". Om personen ej finns i systemet, välj "Ny person"
  - Skriv in föreningens namn (gäller vid egen föreningsintern kurs)
  - Fyll i ev. övrig information
  - Klicka på "Spara"

12.3 Avanmäl deltagare

Välj i följande ordning...

 1. "Förening" i huvudmenyn
 2. "Utbildningar" i undermenyn
 3. Fliken "Anmälan"
 4. Klicka på aktuellt "Tillfälle"
 5. Fliken "Deltagare"
 6. Markera rutan framför deltagare
 7. Välj status "Avanmäld"
 8. Klicka på "Ändra status"

12.4 Godkänn betalning för anmälda deltagare via webben

OBS! Detta är inget VFF kräver men det är bra att föreningen godkänner dessa så att listan rensas med jämna mellanrum. Kontakta VFF om någon anmält sig otillåtet.

Välj i följande ordning...

 1. "Förening" i huvudmenyn
 2. "Utbildningar" i undermenyn
 3. Fliken "Godkänn".
  Här visas deltagare som är anmälda via förbundets hemsida och väntar på godkännande från den förening som angivits i samband med anmälan.
 4. Markera rutan för resp. deltagare
 5. Klicka på "Godkänn"
 6. Om deltagare ej ska godkännas kontakta distriktet

12.5 Se utbildade i föreningen

Välj i följande ordning...

 1. "Förening" i huvudmenyn
 2. "Utbildningar" i undermenyn
 3. Fliken "Deltagare från föreningen".
  Här visas godkända utbildningsdeltagare som någon gång varit knutna till föreningen. Det kan vara via föreningsroll, lagroll eller spelarlicens.