7. Spelarregistrering

Ungdomsregistrering: Till och med den 31 mars det kalenderår spelare fyller 15 år får förening registrera spelaren (ungdomsregistrering). Sådan registrering får inte göras till ett villkor gällande spelarens behörighet.

Vid ungdomsregistrering krävs vårdnadshavares godkännande.

Registrering av spelare: Från och med den 1 april det kalenderår en spelare fyller 15 år ska spelaren vara registrerad för viss förening för att få representera föreningen i bindande match.

Vid registrering av underårig spelare krävs vårdnadshavares godkännande.

Registreringen gäller tills vidare. Det åligger spelarens förening att vid varje tillfälle upprätthålla korrekta uppgifter om spelarens registrering i FOGIS.

7.1 Registrering

Välj i följande ordning...

 1. "Förening" i huvudmenyn
 2. "Spelare" i undermenyn
 3. Fliken "Spelare"
 4. Klicka på "Registrera ny spelare"
 5. Skriv in spelarens personnummer och hämta namn. Om personen finns i systemet ifylls förnamn, efternamn och kön automatiskt, annars fyll i dessa manuellt
 6. Välj "Licenstyp" och "Licensperiod"
 7. Markera rutan "Härmed garanteras att spelaren och spelarens målsman samtycker till att SvFF, inom ramen för sitt verksamhetsområde, sparar, behandlar och offentliggör namnet i olika media oavsett framställningsform"
 8. Klicka på någon av knapparna "Spara..."
 9. Om "Meddelande om övergång" dyker upp kan bestämmelsen om "Avsaknad av förening" (30-månadersregeln) tillämpas
 10. Markera i så fall "Spelaren har inte spelat någon bindande match de 30 senaste månaderna (från datum till datum) för sin nuvarande förening. Licensieringen kommer att genomföras direkt"
 11. Klicka på "Intyga" (OBS! Avbryt och genomför en övergång om ni inte är 100% säkra)

7.2 Förstagångslicens (1:a)

Ungdomsregistrerade spelare som fyller 15 år under innevarande år kan automatiskt få licens fr.o.m 1 april.

Välj i följande ordning...

 1. "Förening" i huvudmenyn
 2. "Spelare" i undermenyn
 3. Markera rutan för "1:a licens" till höger om spelaren och ungdomsregistreringen
 4. Klicka på knappen "1:a gångslicensiera"

7.3 Avregistrering

Välj i följande ordning...

 1. "Förening" i huvudmenyn
 2. "Spelare" i undermenyn
 3. Fliken "Spelare"
 4. Välj en "Licenstyp" (välj ev. kön och födelseintervall)
 5. Klicka på "Visa"
 6. Markera rutan till vänster om spelare som ska avregistreras
 7. Klicka på knappen "Avregistrera"

7.4 Spelarövergångar

I fliken "Spelarövergångar" sker registrering av nya övergångar samt administrering av ej kompletta övergångar, kommande övergångar och nyligen avslutade övergångar.

Läs mer om elektronisk övergång

7.5 Komplettering av spelare

I fliken "Komplettering av spelare" finns spelare som har fel personnummer.
Ändra detta och spara så uppdateras det i spelarlistan vid en uppdatering.
Om personnumret redan finns, är personen en dubblett. Avregistrera då spelaren med det felaktiga personnumret i spelarlistan.

7.6 Tidigare spelare

I fliken "Tidigare spelare" kan man välja aktuell licensperiod eller licenstyp och se spelare som var licensierade under en viss period tidigare.
Endast spelare som finns med i systemet idag kommer att finnas med på listan. Här kan man då se vart tidigare spelare tagit vägen och om spelaren blivit proffs, vilket kan innebära utbildningsersättning.

7.7 Sök spelare

I fliken "Sök spelare" kan ni med personnummer söka fram spelare från hela Sverige och se var spelaren finns och nuvarande status på spelaren.