6. Personer och roller

OBS! Normalt dröjer det ca 10 minuter innan ändrade uppgifter visas på webben.

6.1 Registrering av nya personer

Välj i följande ordning...

 1. "Förening" i huvudmenyn
 2. "Personer" i undermenyn
 3. "Lägg till person med roll i föreningen"
 4. Sök fram personen via personnummer alternativt
 5. "Personer hos... (föreningsnamn)" för att visa personer som redan har en roll i föreningen (Om personen ej finns i systemet, välj "Ny person")
 6. Klicka på namnet om personen finns i systemet
 7. Välj lämplig roll som personen har i föreningen fr.o.m ett datum
 8. Klicka på "Spara"

OBS! För att registrera ny person eller uppdatera en befintlig persons uppgifter krävs att ett 10-siffrigt personnummer angetts.

6.2 Lägg till/ta bort roll för person

Välj i följande ordning...

 1. "Förening" i huvudmenyn
 2. "Personer" i undermenyn
 3. Klicka på en person i listan över personer i föreningen
 4. Fliken "Roller"
 5. "Ny roll i föreningen" eller "Ny roll i ett lag"
 6. Välj roll och ev. lag samt "Från datum"
 7. Klicka på "Spara"

OBS! Det finns två sätt att ta bort en roll.
Markera rutan till vänster om aktuell roll och klicka "Radera föreningsroll" eller "Radera lagroll" eller för att spara historiken, klicka på "rollen" och ange ett till-datum.

Obligatoriska roller som ska anges i föreningen är följande:

 • Ordförande
 • Sekreterare
 • Kassör

Finns en ungdomsansvarig eller utbildningsansvarig i föreningen är det önskvärt från distriktets sida att även detta anges.

6.3 Personuppgifter, ändra/visa/uppdatera m.m.

Välj i följande ordning...

 1. "Förening" i huvudmenyn
 2. "Personer" i undermenyn
 3. Klicka på personens namn
 4. Fliken "Uppgifter"
 5. Fyll i uppgifter
 6. Markera "Visa offentligt" för de uppgifter som ska visas på hemsidans kontaktuppgifter för denna person
 7. Klicka på "Spara"

OBS! För att uppdatera en befintlig persons uppgifter krävs att ett 10-siffrigt personnummer har angetts.