11. Ändra matchdatum, anläggning/plan och rapportera resultat

Uppdaterad 2015-04-22

11.1 Ändra matchdatum och anläggning/plan på lagets match

Välj/klicka enligt följande ordning...

 1. Aktuell tävling i vänstermenyn
 2. Fliken "Matcher"
 3. Matchnumret för match som avses ändras (ev. kan alternativa tävlingar visas i listen)
 4. Fliken "Uppgifter"
 5. Ändra till aktuellt datum och tid
 6. Välj aktuell anläggning/plan
 7. Klicka på "Spara"

OBS! Om anläggning och plan saknas gå till punkt 11.2 nedan...

11.2 Lägg till anläggning och plan för förening

Välj/klicka enligt följande ordning...

 1. "Förening" i huvudmenyn
 2. "Anläggningar" i undermenyn
 3. "Lägg till anläggning"
 4. Fyll i namn på anläggning
 5. "Sök"
 6. Klicka önskad "anläggning" om alla planer på anläggningen ska läggas till eller...
 7. Klicka annars endast på önskad "plan"

OBS! Om anläggningen saknar en eller flera planer kontakta VFF på kansli@vff.se och meddela vad som saknas.

11.3 Ta bort anläggning och plan för förening

För att ta bort en anläggning eller plan från föreningen måste dessa först tas bort på samtliga lag.

Välj/klicka enligt följande ordning...

 1. "Förening" i huvudmenyn
 2. "Anläggningar" i undermenyn
 3. "Lagnamnet" i kolumnen "Används av lag"
 4. Fliken "Anläggningar"
 5. Markera rutan till vänster om "Anläggning eller plan"
 6. Klicka på "Radera"

OBS! Anläggningen eller planen försvinner från föreningen när de är raderade på samtliga lag som var kopplade till dessa.

11.4 Rapportera resultat (alternativ 1)

Välj/klicka enligt följande ordning...

 1. "Arkiv" i huvudmenyn
 2. "Startsida" i undermenyn
 3. Fliken "Resultat" (här visas föreningens alla matcher som saknar resultat)
 4. Matchnumret för match som avses rapporteras
 5. Fliken "Resultat"
 6. Fyll i enbart "Slutresultat"
 7. Klicka på "Spara"

11.5 Rapportera resultat (alternativ 2)

Välj/klicka enligt följande ordning...

 1. Aktuell tävling i vänstermenyn
 2. Fliken "Matcher"
 3. Matchnumret för match som avses ändras
  (ev. kan alternativa tävlingar visas i listen)
 4. Fliken "Resultat"
 5. Fyll i enbart "Slutresultat"
 6. Klicka på "Spara"