Ny version av FOGIS onsdag 5 oktober

(av Heléne Reuterwall 2016-10-05 14:55:05)

En ny release av FOGIS kommer att släppas idag, onsdag 5 oktober, mellan kl 10:00-11:00.
Följande förbättringar och rättningar är nu driftsatta:

 • Nu finns möjlighet för SDF att anmäla in lag i annat förbunds tävling. För att andra förbund ska kunna anmäla har det tillkommit en ny egenskap/attribut på tävlingskategorin "Tillåt anmälan av andra förbund".
  Om detta attribut är satt på en TK och anmälningsperioden är pågående kan de distriktsförbund som INTE äger TK:n anmäla lag till TK:n från en ny sida. Denna anmälningssida nås från listan med tävlingskategorier under Tävling>Tävlingskategorier och länk "Visa tävlingskategorier öppna för anmälan från distriktsförbund". Vid klick på denna länk visas de TK som är öppen för andra förbund. I listan med möjliga TK visas ägande förbund och sista anmälningsdag. Efter sista anmälningsdag kan inte distrikten längre anmäla lag.
  När ett lag har anmälts kommer det få status "preliminärt". Det är sedan upp till administrerande förbund att bestämma hur placeringen skall gå till i olika tävlingar. Detta görs som vanligt och kan göras som att föreslå lagen eller anmäla och placera i tävling direkt.
 • Återbud - Om tävlingens egenskaper säger att distrikten får tillsätta domare (både HD och AD eller bara AD) får även distrikten numera kunna lämna återbud på domaren under förutsättning att distriktet har ett hemmalag i matchen.
 • Visa anläggningar på flera karttjänster - För att underlätta arbetet med att undersöka hur anläggningarna ser ut i verkligheten har möjlighet att visa anläggning byggts ut med att stödja 3 olika karttjänster under Organisation/Anläggningar. Orsaken att vi ger stöd för olika kartor är att "färskheten" skiljer sig mycket mellan de olika tjänsterna och olika områden. Standard i Förbundsklienten är satellitbild visas men det går att byta till karta i respektive tjänst om så önskas.
 • Nu ska det vara enklare att "flytta" över en domare till ett annat distrikt. En ny knapp har tillkommit under domaranvändare och domare "Byt distriktsförbund". Det är frånträdande distrikt som kan flytta över domaren. OBS! Det är viktig att innan flytt ev ta bort behörighetsgrupper, Zoner, Typer och ev inaktivera andra användarkonton.
  Byter man på domaranvändaren så byts automatiskt på domaren också och även tvärtom. Efter flytten får tillträdande distrikt ev byta domarnr.
  Framtida domaruppdrag ligger kvar efter flytten.
  Viktigt!! För det distrikt som flyttar över en domare kommer samtliga användarkonton att visas som [Visas ej] oavsett om det finns fler användarkonton som är kvar i frånträdande distrikt.
  Vi har gamla synder i Fogis så tänk på detta vid flytt:
  Om domaren inte har något användarkonto så bör man lägga upp ett nytt användarkonto efter flytten.
  Om användarkontot och domarnr:et ligger i skilda förbund så går det bra att byta på domarnr:et från frånträdande förbund, dock måste man ta kontakt med det distrikt som användarkontot tillhör så får dom byta till tillträdande förbund.
 • Vid utsökning av tillgängliga domare för tillsättning till match händer det ibland att listan visar även om domaren som har lagt in om ledighet under vissa timmar den dagen. Justerad utläsning har gjorts som jämför en existerande match med fastställd avsparkstid. Dvs om det finns en tid på matchen kommer denna tid att läggas på datumet i utsökningsfiltret, men bara om utsökningsdatumet är lika med matchdatumet och tid finns på match.
 • Det är nu möjligt att söka på efternamn på en spelare via "snabbsök".
 • Som Förbundsadministratör är det nu möjligt att redigera uppgifter på en organisationsanvändare under förutsättning att alla användarkonton ligger i samma förbund.
 • Det går inte att flytta/kopiera lag till en tävling som är avslutad och arkiverad.
 • När Föreningen anmälde lag till tävling blev det dubblett på laget. Detta är åtgärdat så det enbart blir en (1) anmälan nu. Upptäcker man att laget ligger dubblett är det enkelt att markera ett av lagen (som inte är placerad i någon tävling) och radera.

Fogissupport