Ny version av Fogis 9 juni

(av Heléne Reuterwall 2016-06-09 17:39:14)

I och med dagens release kommer ny funktionalitet för att registrera övergångar där spelaren kommer från utland till en svensk förening. Samma behörighet gäller här som inhemska övergångar, dvs en extra behörighet krävs för den användare som ska hantera övergångar där spelaren ska bli professionell i den nya föreningen.

  • Dessutom är det en ny design på den "vanliga" amatörövergången, det är dock samma uppgifter som fylls i som tidigare.
  • Det har även kommit till en ny plantyp, 9-manna, när man registerar/redigerar en anl/plan.

/Fogissupporten