Fogis-release 17 december

(av Heléne Reuterwall 2014-12-17 16:39:58)
Fogis uppdaterades idag 17 dec vid lunchtid och följande förbättringar och förändringar har skett:

Automatisk Epost av lösenord vid nyupplägg och befintliga användare
Nu är det möjligt att skicka ett tillfälligt lösenord automatiskt när man lägger upp en ny användare eller behöver skicka ut ett nytt lösenord på en befintlig användare. Tänk på att personen måste ha en giltig email-adress registrerad.

Det har tillkommit en ny egenskap på användaren att man kan skicka lösenordet automatiskt -Skicka inloggningsuppgifter till registrerad epostadress

Från och med idag kommer det att underlättas att avsluta roller
En ny knapp har tillkommit i Roll-fliken. För att avsluta en roll kan man nu markera vilken/vilka roller som ska avslutas och klicka på knappen Avsluta roller Ny dialogbild kommer upp som dagens datum är ifyllt.

Godkännande av matchrapporter
Fr o m idag kommer det behövas halvtid- och slutresultat vid godkännande av matchrapport i MobilaDomarKlienten

Ny version av den Mobila domarklienten

Utförlig uppdaterad manual kommer inom kort.

Övriga förbättringar:

  • Förening och förbund kan se på spelarens 10 senaste matcher
  • Möjlighet att ta bort Främmande spelare i matchtruppen även om tävlingen inte tillåter främmande spelare.
  • Vid avregistrering eller övergångar kommer spelaren att försvinna ur lagtrupper i Föreningen.
  • Föreningar har möjliget att ta ut en neutral matchtrupp/spelarförteckning. En ny knapp (Manuell Domarrapport)har tillkommit under Trupp-fliken.
  • Förtydliga i gränssnittet att Kommittéer och utskott ej ska användas (i de flesta fall) utan istället Roller.
  • Tävlingskategori/Tävling och Anläggning har tillkommit på Match- och domarändringsmailen.
  • Nya förbättringar gällande landslagssamlingar och materialsystemet.
  • I "Ej godkända domarrapporter"-listan kan man nu filtrera bort alla matcher utan domare och sen ta bort filtreringen för att se samtliga matcher.
  • Match som sätts som "uppskjuten" kommer inte att leverera laguppställning till hemsidor.
  • Distriktanvändare som Har bestraffningsärende-behörighet kan redigera anmälan i domarrapport även efter att Antal dagar efter match som domarrapport får administreras har passerats.