Fogis-release 16 september

(av Heléne Reuterwall 2015-09-15 15:23:08)

En ny release av Fogis kommer att släppas onsdag 16 september mellan kl 10-12.
Följande förbättringar och rättningar är gjorda:

  • Vid eliminering av en behörighet i en domarbehörighetsgrupp slog time-outen i taket och det gick inte att ta bort en behörighet. Vi har nu höjt transaktions-timeouten vid borttagande av domarbehörighet.
  • Två (2) nya domartyper har tillkommit i domartabellen, Extra domare 1 (ED1) och Extra domare 2 (ED2). Dessa två domartyper kan enbart läggas upp via match/domare/nytt domaruppdrag.
  • När Tävlingskategorin har fotbollstyp = Futsal kommer Fogis att översätta domartyper 1 HD och 2 AD till Dom 1 (förstedomare), Dom 2 (andredomare) och Dom 3 (tredjedomare). Dessa översättningar kommer även att skrivas ut i domarrapporten/spelarförteckningen och i mail-aviseringen vid domartillsättning, match- och anläggningsändring samt på hemsidorna.
  • Fotbollstyp (Fotboll/Futsal/Beach soccer) är infört på Lag/Lagengagemang/skapa lag/ändra lag). OBS!! Vid anmälan av ett Lag är det jätteviktigt att man anger rätt fotbollstyp, om det inte finns ett lag med rätt fotbollstyp måste man skapa ett nytt lag.

//Fogissupporten