Fogis-release 6 maj

(av Heléne Reuterwall 2015-05-19 08:24:04)
En ny release av FOGIS har sjösatts.
Följande förbättringar är gjorda:

1. Möjlighet att inaktivera/ta bort ärende på sidan Matchdeltagare/ledare med anmälningstext där ärende ännu saknas.

2. Det går ej längre att godkänna match utan halvtidsresultat i Domarklienten och MobilaDomarklienten.

3. Gamla landslagsspelare kan nu redigeras av Förbundsanvändare.

4. Vi har förbättrat felmeddelandet när ett Förbund försöker skapa en ny användare som redan är användare i annat Förbund/Förening.

5. Automatisk avstängning p.g.a varning i sista matchen försvinner ej nu vid övergång.

6. Vid radering av domaruppdrag på en match ligger krockvarning kvar. Felet är rättat samt att vi har lagt till en loggning i historiken så man ser vem som har raderat domaruppdrag.

7. Domarens mobilnummer kommer ej att synas i mailet vid match- och domarändring om offentlighetsflaggan inte är i bockad.