Fogis-release 3 juni

(av Heléne Reuterwall 2015-06-04 08:23:05)

En ny release av FOGIS har sjösatts.

Följande rättningar är gjorda:

1. Efter man hade ändrat datum och tid på en uppskjuten match (via manuell tilldelning) så togs inte status "uppskjuten" bort. Det är rättat nu.

2. Validering av rätt inskrivet telefonnummer på person sker nu, telefonnummer skall antingen börja på ett + eller en nolla, t ex +4686402124 alt 0705352021.