Fogis-release 9 april

(av Claes Sjöberg 2015-04-09 17:35:05)

En ny release av FOGIS har sjösatts idag, torsdag 9 april.
Följande förändringar och förbättringar är gjorda:

Menyn i Föreningsklientens vänsterkant har tagits bort
Vi har senaste veckan haft onormalt långa svarstider i Fogis. Vi har spårat en del av dessa problem till Föreningsklientens meny i vänsterkanten. För att kunna garantera prestanda i Föreningsklienten har vi därför kortsiktigt tagit bort menyn. Vi rekommenderar föreningarna att de i stället finner aktuellt lag genom att ni i använder fliken med lag, där det vanligtvis står Lag (0), som finns i startmenyn.

10 senaste matcher uppdelat på Fotboll och Futsal
Vi har förbättrat funktionaliteten gällande visning av dom 10 senaste matcher och är numera uppdelat på Fotboll och Futsal.

Egenskaper runt visning av domaruppdrag
Det har vart viss förvirring runt de två egenskaperna Antal dagar innan match som domaruppdrag offentliggörs för domare och Antal dagar innan match som domaruppdrag offentliggörs för föreningar och allmänhet.

Dessa fungerar nu som följande:

  • Antal dagar innan match som domaruppdrag offentliggörs för domare styr när tillsatta domare visas i domarklienten. Om detta värde är satt till 0 visas domaren så fort denne är tillsatt.
  • Antal dagar innan match som domaruppdrag offentliggörs för föreningar och allmänhet styr när domarna visas för allmänhet och föreningar, dvs på hemsidor och föreningsklient. Om detta värde är satt till 0 visas de tillsatta domarna så fort tillsättningen gjorts - även i domarklienten, oavsett värde för Antal dagar innan match som domaruppdrag offentliggörs för domare.

Övriga förbättringar

  1. Vid mass-utskick av mail följer samtliga användare (domarna) med även om offentlighets-flaggan inte är i bockad.
  2. Det har varit möjligt att göra övergång Från- och Till samma Förening, det har vi spärrat nu.
  3. Det ska vara möjligt att söka fram sjusiffriga domarnr via manuell domartillsättning