Fotbollens gemensamma informationssystem

Prenumerera på Fogisnyheter via feeds (rss)

Fotbollens Gemensamma Informationssystem (FOGIS) är ett system som tagits fram av Svenska Fotbollförbundet i nära samarbete med distrikten.

FOGIS hanterar bland annat:

 • Administration av serie och cupspel
 • Elektronisk domarrapport
 • Domartillsättning
 • Landslagsadministration
 • Licens och spelarövergångar
 • Administration av utbildningar
 • Debitering

I menyn till vänster finns manualer mm och nedan finns nyheter och aktuell information gällande Fogis.

Ny version av FOGIS onsdag 5 oktober

(av Heléne Reuterwall 2016-10-05 14:55:05)

En ny release av FOGIS kommer att släppas idag, onsdag 5 oktober, mellan kl 10:00-11:00.
Följande förbättringar och rättningar är nu driftsatta:

 • Nu finns möjlighet för SDF att anmäla in lag i annat förbunds tävling. För att andra förbund ska kunna anmäla har det tillkommit en ny egenskap/attribut på tävlingskategorin "Tillåt anmälan av andra förbund".
  Om detta attribut är satt på en TK och anmälningsperioden är pågående kan de distriktsförbund som INTE äger TK:n anmäla lag till TK:n från en ny sida. Denna anmälningssida nås från listan med tävlingskategorier under Tävling>Tävlingskategorier och länk "Visa tävlingskategorier öppna för anmälan från distriktsförbund". Vid klick på denna länk visas de TK som är öppen för andra förbund. I listan med möjliga TK visas ägande förbund och sista anmälningsdag. Efter sista anmälningsdag kan inte distrikten längre anmäla lag.
  När ett lag har anmälts kommer det få status "preliminärt". Det är sedan upp till administrerande förbund att bestämma hur placeringen skall gå till i olika tävlingar. Detta görs som vanligt och kan göras som att föreslå lagen eller anmäla och placera i tävling direkt.
 • Återbud - Om tävlingens egenskaper säger att distrikten får tillsätta domare (både HD och AD eller bara AD) får även distrikten numera kunna lämna återbud på domaren under förutsättning att distriktet har ett hemmalag i matchen.
 • Visa anläggningar på flera karttjänster - För att underlätta arbetet med att undersöka hur anläggningarna ser ut i verkligheten har möjlighet att visa anläggning byggts ut med att stödja 3 olika karttjänster under Organisation/Anläggningar. Orsaken att vi ger stöd för olika kartor är att "färskheten" skiljer sig mycket mellan de olika tjänsterna och olika områden. Standard i Förbundsklienten är satellitbild visas men det går att byta till karta i respektive tjänst om så önskas.
 • Nu ska det vara enklare att "flytta" över en domare till ett annat distrikt. En ny knapp har tillkommit under domaranvändare och domare "Byt distriktsförbund". Det är frånträdande distrikt som kan flytta över domaren. OBS! Det är viktig att innan flytt ev ta bort behörighetsgrupper, Zoner, Typer och ev inaktivera andra användarkonton.
  Byter man på domaranvändaren så byts automatiskt på domaren också och även tvärtom. Efter flytten får tillträdande distrikt ev byta domarnr.
  Framtida domaruppdrag ligger kvar efter flytten.
  Viktigt!! För det distrikt som flyttar över en domare kommer samtliga användarkonton att visas som [Visas ej] oavsett om det finns fler användarkonton som är kvar i frånträdande distrikt.
  Vi har gamla synder i Fogis så tänk på detta vid flytt:
  Om domaren inte har något användarkonto så bör man lägga upp ett nytt användarkonto efter flytten.
  Om användarkontot och domarnr:et ligger i skilda förbund så går det bra att byta på domarnr:et från frånträdande förbund, dock måste man ta kontakt med det distrikt som användarkontot tillhör så får dom byta till tillträdande förbund.
 • Vid utsökning av tillgängliga domare för tillsättning till match händer det ibland att listan visar även om domaren som har lagt in om ledighet under vissa timmar den dagen. Justerad utläsning har gjorts som jämför en existerande match med fastställd avsparkstid. Dvs om det finns en tid på matchen kommer denna tid att läggas på datumet i utsökningsfiltret, men bara om utsökningsdatumet är lika med matchdatumet och tid finns på match.
 • Det är nu möjligt att söka på efternamn på en spelare via "snabbsök".
 • Som Förbundsadministratör är det nu möjligt att redigera uppgifter på en organisationsanvändare under förutsättning att alla användarkonton ligger i samma förbund.
 • Det går inte att flytta/kopiera lag till en tävling som är avslutad och arkiverad.
 • När Föreningen anmälde lag till tävling blev det dubblett på laget. Detta är åtgärdat så det enbart blir en (1) anmälan nu. Upptäcker man att laget ligger dubblett är det enkelt att markera ett av lagen (som inte är placerad i någon tävling) och radera.

Fogissupport

Ny version av FOGIS torsdag 1 september

(av Mårten Johannesson 2016-09-02 07:53:53)

Följande förbättringar och rättningar är nu driftsatta:

 • Numera finns det en spärr på att ändra personuppgifter såsom "Skyddade personuppgifter" och "uppdatera ej från Spar" för domare och förening.
 • Vid SMS-rapportering är det även möjligt att rapportera halvtidsresultat. Det kan göras på följande sätt; matchnr (h-b) h-b eller matchnr h b (h b). Resultaten inom ( ) är halvtidsresultatet.
 • Resultatrapportering via SMS är endast möjligt samma dag som matchen är och 7 dagar efter matchens datum.
 • Resultatrapportering som uppskjuten match går ej längre att göra via SMS.
 • Nu ska det gå bra att lägga upp Meriter på domare med webläsare Chrome.
 • Vid nyregistrering av spelare måste man nu välja registreringstyp.
 • Nu är det möjligt för domaren att se vilka bestraffningsärenden som domaren är anmälare till. Endast visning av ärenden sker samt status på ärendet.
 • Skapande av ny domartyp fungerar nu även om det har funnits en domartyp "förbundsdomare" tidigare.
 • Resultat kan nu sparas på avslutade tävlingar oavsett om cupavancemang används på tävling eller ej. Det är även möjligt att spara resultat på godkända och arkiverade tävlingar om man inte använder cupavancemang och status backas till "Spel pågår" eller "avslutad".
 • En ny egenskap har tillkommit för Förbundsanvändare och Föreningsanvändare - Endast Liverapportör. Det är dock bara användare som får administrera andra användare som kan sätta flaggan. Om användartypen byts t ex från Förbundsanvändare till Förbundsadministratör rensas flaggan då inga administratörer ska ha flaggan satt. När flaggan är satt dirigeras användaren om till inloggning för Liveklienten där inloggning får göras på nytt.
 • Spelare med strängen "skyddade personuppgifter" som namn kommer inte att visas i publika mallar. Det kommer att stå "Okänd spelare".

Ny version av Fogis 6 juli

(av Heléne Reuterwall 2016-07-06 11:31:22

Följande förbättringar och rättningar är driftsätta:

 • Det ska nu vara möjligt att flytta kursdeltagare när man arbetar i Chrome
 • Det ska vara möjligt att anmäla deltagare till utbildning när man arbetar i InternetExplorer
 • Liverapportering kan nu inte avslutas innan Liverapportering påbörjats
 • Nylicens- och övergångsbehörigheter fylls numera i automatiskt om man ändrar från Föreningsanvändare till Föreningsadministratör.
 • Epost om användarnamn och lösen kan ej skickas ut om personen saknar epostadress

/Fogissupporten

Ny version av Fogis 9 juni

(av Heléne Reuterwall 2016-06-09 17:39:14)

I och med dagens release kommer ny funktionalitet för att registrera övergångar där spelaren kommer från utland till en svensk förening. Samma behörighet gäller här som inhemska övergångar, dvs en extra behörighet krävs för den användare som ska hantera övergångar där spelaren ska bli professionell i den nya föreningen.

 • Dessutom är det en ny design på den "vanliga" amatörövergången, det är dock samma uppgifter som fylls i som tidigare.
 • Det har även kommit till en ny plantyp, 9-manna, när man registerar/redigerar en anl/plan.

/Fogissupporten

Fogis-release 14 oktober

(av Heléne Reuterwall 2015-10-14 10:43:12)

En ny release av FOGIS har sjösatts
Följande förändringar och förbättringar är gjorda:

 • Det gick att godkänna matcher i Domarklienten och i MobilaDomarKlienten där spelare hade samma tröjnummer, den buggen är nu rättad.
 • Tre (3) nya händelser som endast visas vid fotbollstyp = Futsal har tillkommit.
  10m straff mål (nivå 1), denna rapporteras på samma sätt som övriga strafftyper, dvs lag och spelare.
  10m straff miss (nivå 2), denna rapporteras på samma sätt som övriga strafftyper, dvs lag och spelare.
  timeout (nivå 2), denna rapporteras på lag.
 • Licensbegreppet i Fogis har i o m tidigare beslut ändrats till "Registrering". Tidigare laglicens heter nu "Fotboll", Ungdomsregistrering heter "Fotboll ungdom". Samma sak gäller för Futsal, dvs "Futsal" och "Futsal ungdom".
 • Dialogbilden för registrering av ny spelare i Föreningsklienten har snyggats till. Samma funktionalitet sen tidigare.
 • Chrome buggen vid koppla anläggning till Förening är nu rättad.
 • Chrome problem - hämtning av person via kikare när man anmäler personer till utbildning i Föreningsklienten är nu rättad.
 • Historik finns nu när ett lag utgår och när tabellen räknas om eller inte.
Visa fler nyheter
Visa alla nyheter