Pool- och seriespel 7-10 år

Västmanlands Fotbollförbund vill förtydliga några saker som verkar oklara i tillståndsbeviljade pool- och seriespel för 7-10-åringar.

Spelarförteckning ska användas vid alla fotbollsmatcher...

  • Vid pool- och seriespel ska samtliga spelare kunna identifieras med fullständigt personnummer (undantaget skyddad-ID) på någon form av spelarförteckning som gäller för alla matcher vid resp. tillfälle.

    VFF rekommenderar att dessa sparas hos föreningen eller arrangören i en månad pga ev. försäkringsfrågor från Folksam.

Tabeller ej tillåtet t.o.m. 9 år

  • Det är påvisat att redovisning av tabeller från poolspel för bl.a. 8-åringar förekommer på deltagande föreningars hemsidor. Detta är ej enligt tävlingsbestämmelserna och kan beivras.

Västmanlands Fotbollförbunds Ungdomskommitté kommer enligt tidigare beslut att under våren begära in information och spelprogram från resp. arrangerande föreningar.