Beviljade medel för Idrottslyftet

Nu är alla ansökningar som inkommit t.om 15 mars behandlade och beviljade
Som tidigare år så utbetalas medel efter återrapport och nyheten med att alla ansökningar gällande domarutbildningar och tränarutbildningar måste återrapporteras 15 juni. Det som inte är genomfört fram tills dess avslås och nollas. Om eventuella medel finns kvar så öppnas det upp för sökomgång 2 under sommaren.