Beslut gällande Idrottslyftet 2015 - första sökomgången

Under vecka 10 kommer ni att få brev om besluten gällande Idrottslyftet 2015 - första sökomgången från Västmanlands Fotbollförbund

Utgångspunkten för att få ansökningarna beviljade har varit att de anknyter till de områden distriktet vill lyfta fram, exempelvis tränarutbildningar, föreningsutveckling och satsningar som stämmer överens med Fotbollens spela, lek och lär.
Den summa som Västmanlands Fotbollförbund har att fördela för 2015 är 1 031 065 kr. Totalt har 22 föreningar beviljats medel för denna första sökomgång av Idrottslyftet.

En glädjande nyhet är att det har varti många bra ansökningar och våra medel är nästan slut efter denna omgång.
Nästa möjlighet att söka Idrottslyft för 2015 blir 1 maj - 31 maj.